Welzijn in Torhout een kluwen? De welzijnsbrochure wijst je de weg!

Eind 2019 werd er een nieuwe stedelijke adviesraad in het leven geroepen: de Welzijnsraad. In deze raad zitten een 40-tal welzijns- en hulpverleningsorganisaties.

Al snel werd duidelijk dat het welzijnslandschap in en rond Torhout enorm breed is, maar dat het voor veel mensen moeilijk is om de weg te vinden naar de juiste hulp. Ook organisaties onderling kennen elkaar onvoldoende. Daarom zette de Welzijnsraad zijn schouders onder het opmaken van een Torhoutse welzijnsbrochure.

Welzijnsraad

Welzijn kan worden omschreven als het welbevinden op medisch, sociaal, psychisch, maatschappelijk en materieel vlak en behelst een brede waaier aan topics.

Met de opstart van de Welzijnsraad willen we signalen vanuit het werkveld, verenigingsleven,… vlotter detecteren, tekorten opsporen in de dienstverlening, overleg en samenwerking stimuleren en zicht krijgen op de brede waaier van mogelijke dienstverlening.

De Torhoutse welzijnsbrochure

De welzijnsbrochure geeft je een overzicht van de welzijnsorganisaties in Torhout. De organisaties zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • Algemene sociale dienstverlening;
  • Lichamelijke en geestelijke gezondheid;
  • Kinderen en jongeren;
  • Ouderen en personen met een beperking;
  • Huisvesting;
  • Thuiszorg;
  • Materiële hulp.

We zijn er ons van bewust dat deze welzijnsbrochure voortdurend in ontwikkeling zal zijn. Zie je dat er nog een organisatie ontbreekt of dat bepaalde info niet (meer) klopt? Aarzel dan niet om ons te contacteren via welzijnsraad@torhout.be of 050 22 12 33.

Wil je een papieren exemplaar van de welzijnsbrochure? Geef dan een seintje op welzijnsraad@torhout.be of 050 22 12 33.

Download hieronder de digitale welzijnsbrochure.

Gepubliceerd op dinsdag 27 september 2022 7.40 u.