Warm kaartje voor alle Torhoutse senioren

Naar aanleiding van de Ouderenweek van 16 tot 22 november willen we onze senioren een warm hart toedragen. Dit doen we met een 'warm kaartje' met een aantal tips en een gedicht. Binnenkort valt dit kaartje bij alle 2994 Torhoutse 65-plussers in de bus.

Corona stelt de veerkracht van iedereen zwaar op de proef, ook die van onze senioren. Sociale contacten worden sterk ingeperkt. Een bezoek van de kinderen, kleinkinderen, familie en buren is momenteel bijna niet aan de orde. Zeker met de donkere wintermaanden voor de boeg wordt het een blijvende uitdaging om met elkaar verbonden te blijven. Veel senioren missen een babbeltje of koffie met de familie, vrienden of buren.

Het sociaal contact en de vele activiteiten van de seniorenverenigingen in Torhout kunnen gedurende maanden al niet doorgaan. De jaarlijkse activiteiten van de Seniorenadviesraad ter gelegenheid van de Ouderenweek (het Herfstverbroederingsfeest, de Hobby- en Vrijetijdstentoonstelling en de Seniorenshow met huldiging van de huwelijksjubilarissen) kunnen door corona dit jaar niet plaatsvinden.

Warm kaartje

Ondanks het feit dat we elkaar niet zien, zijn we onze senioren zeker niet vergeten. Om hen een hart onder de riem te steken werd een 'warm kaartje' opgemaakt dat binnenkort in de bus valt van alle Torhoutse senioren.

Dit 'warm kaartje' is tot stand gekomen in samenwerking met Logo Brugge-Oostende, het Lokaal GezondheidsOverleg Vlaanderen, die lokale besturen ondersteund op vlak van gezondheidszorg.

Naast dit initiatief wil het lokaal bestuur ook extra inzetten op de ondersteuning van Torhoutse senioren. Hiervoor zal Torhout Helpt! alle 80-plussers actief gaan opbellen.

Heb je ideeën voor mogelijke activiteiten voor senioren en hun bekommernissen? Geef ze door aan het dagelijks bestuur van de Seniorenadviesraad. Dit kan via mail naar christelle.demoor@torhout.be. Met de verzamelde informatie gaat de adviesraad vervolgens aan de slag.

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 0 u.