Vrijwillige bewindvoerder: iets voor jou?

Wanneer een meerderjarig persoon wegens zijn gezondheidstoestand niet (meer) kan beslissen over zijn financiën of over zichzelf, kan de vrederechter een bewindvoerder aanstellen om deze persoon bij te staan of te vertegenwoordigen.

Bij voorkeur duidt de vrederechter een familielid aan. Wanneer er geen familieleden beschikbaar zijn, duidt de vrederechter een advocaat aan. Similes biedt een kleinschalig alter­natief aan vrijwillige bewindvoerders indien er geen familieleden deze opdracht kunnen aanvaarden, doch een familiale aanpak van bewindvoering sterk aangewezen is.

Vrijwilligers gezocht

Similes vzw en Budgetinzicht Noord-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar en zoeken sociaal bewogen vrijwilligers die een engagement als vrijwillig bewindvoerder wensen aan te gaan in het kanton Torhout. Over het gezochte profiel zegt Martine De Moor, coördinator initiatief vrijwillige bewindvoering: "De vrijwilliger moet als bewindvoerder verantwoordelijkheid kunnen nemen op financieel en op psychosociaal vlak. Daarom voorzien Similes en BIZ in een degelijke opleiding."

Opleiding

De opleiding reikt kandidaat-vrijwilligers de nodige vaardigheden en kennis aan om een deskundige bewindvoerder te worden. Wat zeker aan bod komt, is het wettelijk kader rond bewindvoering en een overzicht van alle inkomsten en sociale tegemoetkomingen voor mensen met een beperking. Ook wordt een interessante workshop voorzien ‘bewindvoering in de praktijk’ waar vooral ingegaan wordt op de taken die een bewindvoerder moet doen bij begin van en tijdens het bewind.

Wie zin heeft om vanuit een warm hart een engagement aan te gaan als vrijwillige bewindvoerder, is van harte welkom op de vrijblijvende en gratis infoavond over deze opleiding op maandag 6 december van 18.30 tot 20.30 uur in Cultuurcentrum de Brouckere (Aartrijkestraat 6).

Gepubliceerd op maandag 22 november 2021 12 u.