Update 25 maart, voorrangsbewijs voor zorgpersoneel

Op 24 maart werd een burgemeestersbesluit uitgevaardigd om zorgpersoneel voorrang te geven in voedingswinkels en apothekers.

Wat verstaan we onder zorgpersoneel? 

Het gaat over een voorrangsregeling voor huisartsen, apothekers, (zelfstandige) verpleegkundigen, ambulanciers en alle personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten.

Waarom deze maatregel?

De voorrangsregel wordt in het leven geroepen om de zorgverleners een hart onder de riem te steken en ze te helpen en te ondersteunen waar mogelijk. Via deze weg kunnen we er alvast voor zorgen dat ze na een werkdag minder lang hoeven aanschuiven om boodschappen te doen of medicijnen te halen. We rekenen daarbij ook op de goeie wil van de Torhoutse burgers om de voorrang te verlenen, met z'n allen kunnen we op die manier het leven van de zorgverleners iets vergemakkelijken.

We rekenen uiteraard op ieders gezond verstand bij het gebruik van het voorrangsbewijs.

Hoe kan je een voorrangskaart krijgen?

De voorrangskaarten worden verspreid naar de Torhoutse zorgverleners via de eerstelijnszone, het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus en AZ Delta campus Torhout.

Zelfstandige thuisverplegers en zorgverleners die in Torhout wonen maar buiten Torhout werken kunnen contact opnemen met het onthaal van het stadskantoor om hun voorrangskaart te verkrijgen (via 050 22 11 22 of onthaal@torhout.be). 

Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020 8 u.