Vind je weg in de Kunstacademie

 Muziek

Graad en leerjaar  Lessen
Kleuters K3  
 vanaf 5 jaar 45 min speelatelier voor kleuters
Eerste graad
1.1 tem 1.2
 
 vanaf 6 jaar 1u speelatelier
Tweede graad
2.1 tem 2.4
 

Jongeren
 vanaf 8 jaar

Volwassenen
 vanaf 15 jaar

1u muziekatelier + 1u groepsmusiceren + 1u instrument (of koor in 2.1)
OF
3u Tuttiklas hobo

1u muziekatelier + 1u groepsmusiceren + 1u instrument 

volwassenen volgen slechts 3 jaar muziek in de 2e graad (2.1 tot en met 2.3)

Derde graad
3.1 tem 3.3
 
 

Optie klassiek 1u instrument + 2u keuzevakken

Optie jazz-pop-rock 1u instrument + 1u combo + 1u muzieklab

Optie mix klassiek en JPR 1u instrument + u1 combo + 1u keuzevak

Optie folk 1u instrument + 1u folk + 1u keuzevak

Vierde graad
4.1 tem 4.3
Vertolkend muzikant  
 

Optie klassiek 1u instrument + 1u keuzevak

Optie jazz-pop-rock 1u instrument + 1u combo + 1u muzieklab JPR

Mix klassiek en JPR 1u instrument + 1u combo + 1u muzieklab JPR

Optie folk 1u instrument + 1u keuzevak

Vierde graad
4.1 tem 4.3
Creërend muzikant 
 

1u instrument + 1u keuzevak

 Alleen mogelijk na beëindigen van 4.3 als vertolkend muzikant

Specialisatiegraad S.1 tem S.2

Creërend muzikant  2 uur

 

1u instrument + 1u keuzevak

Woordkunst

Graad en leerjaar Lestijd
Tweede graad
2.1 tem 2.4
 
 vanaf 8 jaar 1u woordatelier
Derde graad 
3.1 tem 3.3
2 uur

Jongeren
 vanaf 12 jaar

Volwassenen
 vanaf 15 jaar

1u dramastudio + 1u speltheater

1u dramastudio + 1u speltheater

 jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen die starten met

 woordkunst komen meteen in de 3.1 terecht

Vierde graad
4.1 tem 4.3
2 of 3 uur
 

1u dramalab + 1u theater
OF
1u dramalab + 1u verteltheater
OF
1u dramalab + 1u verteltheater + 1u theater

Specialisatiegraad
S.1 tem S.2
Hedendaags theater 2 uur 
  1u verteltheater + 1u dramalab
Kortlopende
studierichting
Schrijven 2 uur + ontmoetingen met schrijvers en vertellers

Jongeren (nieuw!)
 vanaf 10 jaar

Volwassenen
 vanaf 18 jaar

1u schrijven + 1u dramacultuur
 geen vooropleiding noodzakelijk

1u schrijven + 1u dramacultuur
 geen vooropleiding noodzakelijk

Dans

Graad en leerjaar Lestijd
Kleuters
K3
 
 vanaf 5 jaar 45 min. Kleuterdans
Eerste graad
1.1 tem 1.2
 
  vanaf 6 jaar 1u dansatelier
Tweede graad
2.1 tem 2.4
 
 vanaf 8 jaar 1u klassiek ballet + 1u modern jazz
Derde graad
3.1 tem 3.3
 
 

Optie klassiek 1,5u klassiek ballet + 1u hedendaagse dans

Optie hedendaagse 2,5u hedendaagse dans

Vierde graad
4.1 tem 4.3
 
 

Optie klassiek  1,5u klassiek ballet + 1,5 hedendaagse dans

Optie hedendaags  3u hedendaagse dans

In beide opties is een combinatie met de projectklas mogelijk!


Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Graad en leerjaar

Lessen

Eerste graad
1.1 tem 1.2

1 uur '40

Jongeren
 vanaf 6 jaar

beeldatelier

Volwassenen
 met een beperking

beeldatelier keramiek

OF

beeldatelier schilderen en tekenen

Tweede graad
2.1 tem 2.4
1 uur 40'

Jongeren
 vanaf 8 jaar 

beeldatelier
OF
animatiefilm

Volwassenen
 met een beperking

beeldatelier keramiek

OF

beeldatelier schilderen

Derde graad
3.1 tem 3.6

NIEUW! 2 x 1 uur 40'

Jongeren
 vanaf 12 jaar

beeldlab

 

Derde graad
3.1 tem 3.2
2 x 1 uur 40'
Volwassenen beeldlab