Verkoop brandhout - procedure online verkoop

Momenteel is er een verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen.

Het Lokaal Bestuur Torhout lanceert een verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen.

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2019 wordt het hout verkocht in losse loten van 1m3. Het hout bestaat uit onbehandeld gemengd hout (eik, beuk, populier, wilg, es…) gezaagd in stukken van verschillende grootte. Een proef-lot kan bezichtigd worden op de site van de Technische Dienst (Oude Gentweg 43, 8820 Torhout), tijdens de openingsuren.

De loten kunnen aangekocht worden van 29 juli 2019 tot 30 september 2019 via het platform van de Bosgroep Houtland. - www.brandhoutweb.be

De aangekochte loten moeten uiterlijk 30 dagen na betaaldatum afgehaald worden op de stedelijke Technische Dienst, mits afspraak met de hoofdcoördinator.

Meer info

Gepubliceerd op maandag 29 juli 2019 8 u.