Verkoop brandhout

Het Lokaal Bestuur Torhout lanceert regelmatig een verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen.

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2019 wordt het hout verkocht in losse loten. Het hout bestaat uit onbehandeld gemengd hout (eik, beuk, populier, wilg, es,…) gezaagd in stukken van verschillende grootte. Een proef-lot kan bezichtigd worden op de site van de Technische Dienst (Oude Gentweg 43, 8820 Torhout), tijdens de openingsuren.

De loten worden per opbod verkocht op de volgende wijze:

Procedure A - verkoop via het Lokaal bestuur per opbod

 • Elk bod wordt schriftelijk bezorgd aan de dienst financiën in gesloten omslag.
 • De hoogste bieder wordt schriftelijk verwittigd.
 • De hoogste bieder mag loten aankopen, zolang de voorraad strekt, aan de door hem geboden prijs.
 • Resterende loten worden op dezelfde manier aangeboden aan de tweede hoogste bieder, enz.
 • Ieder aangekocht lot moet vervolgens betaald worden in de financiële dienst tegen ontvangstbewijs.
 • De aangekochte loten moeten uiterlijk 30 dagen na betaaldatum afgehaald worden op de stedelijke Technische Dienst, mits afspraak met de hoofdcoördinator.

Procedure B - verkoop via het digitaal platform van de Bosgroep.

 • De verkoop via het online verkoopplatform van de Bosgroep dat openbare verkoop naar burgers toe ondersteunt vanaf de publicatie.
 • iedere burger kan rechtstreeks loten aankopen op het verkoopplatform van de Bosgroep waarbij de verkoop geregeld wordt volgens de voorwaarden van het platform.
 • Een lot wordt aangekocht via de reguliere weg van het extern (online) verkoopplatform.
 • Loten gekocht via het verkoopplatform van de Bosgroep dienen via de op het platform beschikbare betaalmethoden betaald.
 • De aangekochte loten moeten uiterlijk 30 kalenderdagen dagen na betaaldatum afgehaald worden op de stedelijke Technische Dienst, mits afspraak met de hoofdcoördinator.

Hou de nieuwsberichten op de website in het oog om te weten wanneer er loten beschikbaar zijn en via welke procedure deze te koop worden aangeboden.