Verkoop brandhout

Het Lokaal Bestuur Torhout lanceert regelmatig een verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen.

 

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2018 wordt het hout verkocht in losse loten van 1,5 m³. Het hout bestaat uit onbehandeld gemengd hout (eik, beuk, populier, wilg, es,…) gezaagd in stukken van verschillende grootte. Een proef-lot kan bezichtigd worden op de site van de Technische Dienst (Oude Gentweg 43, 8820 Torhout), tijdens de openingsuren.

De loten worden per opbod verkocht op de volgende wijze:

  • Elk bod wordt schriftelijk bezorgd aan de dienst financiën in gesloten omslag.
  • De hoogste bieder wordt schriftelijk verwittigd.
  • De hoogste bieder mag loten aankopen, zolang de voorraad strekt, aan de door hem geboden prijs.
  • Resterende loten worden op dezelfde manier aangeboden aan de tweede hoogste bieder, enz.
  • Ieder aangekocht lot moet vervolgens betaald worden in de financiële dienst tegen ontvangstbewijs.
  • De aangekochte loten moeten uiterlijk 30 dagen na betaaldatum afgehaald worden op de stedelijke Technische Dienst, mits afspraak met de hoofdcoördinator.

 

Hou de nieuwsberichten op de website in het oog om te weten wanneer er loten beschikbaar zijn.