Ventilusproject, publieke raadpleging start- en procesnota.

De Vlaamse Regering keurde op 20 maart 2019 de start- en procesnota van Ventilus goed. Met dat project kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen versterken en klaarmaken voor de toekomst.

De publieke raadpleging is ondertussen afgelopen. Binnenkort zal u de verslagen van de infomarkten kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.be

Ventilus transporteert hernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar verbruikers. Van de kust tot Avelgem zijn daarom aanpassingen nodig aan het elektriciteitsnet. Als inwoner van één van de vijfentwintig betrokken West-Vlaamse gemeenten willen de Vlaamse Overheid en Elia de burger maximaal betrekken bij het onderzoek naar de mogelijke trajecten van Ventilus.

Hoe deelnemen aan de publieke raadpleging?

De publieke raadpleging loopt van 29 april tot en met 27 juni. Tijdens die periode kan iedereen suggesties of opmerkingen geven op de start- en procesnota.

De start- en procesnota liggen ter inzage in:

 • De gemeentehuizen van Ardooie, Avelgem, Blankenberge, Bredene, Deerlijk, De Haan, Harelbeke, Izegem, Ingelmunster, Jabbeke, Lendelede, Meulebeke, Oostende, Oostkamp, Pittem, Roeselare, Torhout, Wingene, Zedelgem, Zuienkerke, Zwevegem
 • Brugge: Het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
 • Waregem: Stadswinkel, Gemeenteplein 2
 • Oudenburg: Cultuurcomplex Ipso Facto, Marktstraat 25
 • Lichtervelde: dienstencentrum De Ploeg, Statiestraat 78
 • Brussel: Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7

Indienen inspraakreacties

 • Inspraakreacties kunnen worden ingediend via de website www.omgevingvlaanderen.be 
 • Reageren kan ook per brief gericht aan alle plaatsen waar de nota's ter inzage liggen of lever daar jouw reactie af tegen ontvangstbewijs.

Publieke raadpleging (60 dagen)

Iedereen kan reageren op het planvoornemen, de voorgestelde alternatieven, de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

 • Opschonen scopingnota: alle adviezen, opmerkingen en suggesties over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.
 • Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten: de milieueffecten van de alternatieven worden onderzocht en vergeleken. Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.
 • Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek: de Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectenbeoordelingen.

Openbaar onderzoek (60 dagen)

Iedereen kan adviezen, opmerkingen en bezwaren op het plan indienen. De bezwaren worden onderzocht en het plan wordt eventueel aangepast. De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast. Veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019 8.18 u.