Opvang Oekraïense vluchtelingen: veelgestelde vragen

Heb je een vraag over het opvangen van Oekraïense vluchtelingen? Hieronder proberen we alvast wat antwoorden te geven. Heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van het Sociaal Huis (sociaal.huis@torhout.be

Hoe kan ik mij kandidaat stellen om vluchtelingen op te vangen?

Via het initiatief #PlekVrij wil de federale regering een zo compleet mogelijke lijst maken van het aantal aangeboden opvangplaatsen. Wil je je kandidaat stellen, dan kan dat via dit formulier.

Houd er rekening mee dat dit om een belangrijk en niet te onderschatten engagement gaat. Jij biedt 'crisishuisvesting' in afwachting van een eigen woning die de Oekraïners hier zullen moeten zoeken. 

Hoelang moet ik opvang bieden aan de Oekraïense vluchtelingen?

Het is moeilijk in te schatten hoe lang de 'crisishuisvesting' of noodopvang zal duren. Dat kan enkele weken zijn, maar misschien ook maanden. Het is wel steeds de bedoeling om de vluchtelingen voldoende te begeleiden vanuit het Sociaal Huis en ze eventueel toe te leiden naar de reguliere huizenmarkt. In het aanmeldingsformulier kan een uiterste opvangdatum vermeld worden, hier houden we uiteraard rekening mee.

Wanneer je zelf een duurzame huisvestingsplaats in de aanbieding hebt, mag dit ook altijd doorgegeven worden aan het Sociaal Huis.

Wat als het niet klikt met de mensen die je opvangt?

De opvang van mensen is bijzonder nobel, maar niet evident. Het kan dus zijn dat er problemen opduiken waardoor een vervroegd vertrek beter is voor beide partijen. Dat is altijd mogelijk. Burgers nemen dan best contact op met het Sociaal Huis om een overplaatsing te organiseren. Ook omgekeerd, wanneer de vluchtelingen geen goed gevoel meer hebben bij hun opvang, kunnen zij de lokale contactpersoon inlichten.

Kunnen de vluchtelingen bijdragen in de dagelijkse kosten?

Op dit moment wordt nog geen financiële compensatie voorzien voor de gastgezinnen. Het is wel de bedoeling dat de Oekraïense vluchtelingen langskomen bij het Sociaal Huis. Op die manier kan een maatschappelijk assistent bekijken waarop ze recht hebben en kunnen ze hen de nodige begeleiding aanbieden. Daarna kan er onderling een financiële regeling afgesproken worden. Wanneer het niet mogelijk is om dit zelf te bespreken, kan dit ook vastgelegd worden in samenspraak met de maatschappelijk assistent.

Moeten de vluchtelingen op het adres van het gastgezin gedomicilieerd worden?

Ja, het is de bedoeling dat de vluchtelingen op het adres van het gastgezin zullen ingeschreven worden. Daarna komt de wijkagent nog langs, volgens de normale procedure. Doordat de Oekraïense vluchtelingen een speciaal statuut hebben heeft de domiciliëring geen invloed op bijvoorbeeld het ontvangen van een ziekte-uitkering.

Wat met verzekeringen?

Hier geldt de gewone, algemene regelgeving. Eens de persoon het tijdelijk beschermingsstatuut heeft, kan die zich inschrijven bij de verplichte ziekteverzekering enz. Om zichzelf in te dekken kan het gastgezin de komst van de vluchtelingen melden aan hun eigen familiale verzekering.

Waarop moet mijn woning voorzien zijn om opvang te kunnen bieden?

Er zijn geen specifieke criteria of vereisten. De verblijfplaats moet veilig, gezond en kwaliteitsvol zijn en voldoende comfort bieden. Mensen moeten dus goed opgevangen worden. Er gebeurt een standaard controle. Onze diensten screenen en houden gesprekken met de kandidaat-opvanggezinnen. Zowel het Sociaal Huis als de wijkagent houden dit in het oog, en zullen indien er een vermoeden is van misbruik verdere stappen ondernemen.

Ik heb geen opvangplaats ter beschikking, kan ik op een ander manier helpen?

Wil je vrijwilligerswerk opnemen en de Oekraïense vluchtelingen wegwijs maken in Torhout of ze helpen met hun administratie? Heb je kleren, bedden, lakens … op overschot die je wil doneren aan de gastgezinnen? Kan je inspringen als tolk? Alle beetje helpen!

Laat aan het Sociaal Huis weten waarmee je graag zou helpen, wij nemen daarna contact met je op.