Vakantietoelage voor personen met een beperking

Kinderen en volwassenen met eenĀ beperking kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor het verblijf in een vakantiekamp.

Voorwaarden

U hebt minstens drie achtereenvolgende nachten verbleven in een vakantiekamp of in een vakantiecentrum van een erkende sociale vereniging of van een ziekenfonds.