Vakantietoelage nierdialysepatiënten

Nierdialysepatiënten kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor het verblijf in een vakantiekamp.

Voorwaarden

  • U hebt minstens drie achtereenvolgende nachten verbleven in een vakantiekamp of in een vakantiecentrum van een erkende sociale vereniging of van een ziekenfonds.