Vaccinatiecentra in Torhout en Gistel starten vanaf 17 januari met vaccinatie van kinderen (5 tot 11 jaar)

De vaccinatiecentra in Torhout en Gistel zullen vanaf maandag 17 januari starten met de vaccinatie van de doelgroep 5 tot 11-jarigen binnen de eerstelijnszone.

Voor de zes gemeenten uit de eerstelijnszone (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout) gaat het in totaal om zo’n 6.000 kinderen. De vaccinatiemomenten zullen altijd na de schooluren plaatsvinden. Ook alle volwassenen (18+) die binnen de eerstelijnszone wonen, werden ondertussen uitgenodigd voor hun boosterprik.

De komende dagen krijgen de ouders (of voogden en pleegzorgers) een uitnodigingsbrief in de bus om hun kinderen te laten vaccineren. De kinderen die in Kortemark, Koekelare of Torhout wonen, krijgen hun vaccinaties in Dienstenhuis Groenhove in de Bosdreef in Torhout. Voor de kinderen die in Ichtegem, Oudenburg en Gistel wonen, gebeurt dat in kantoren van de voormalige Galloo-site in de Rochesterlaan in Gistel. Beide centra zullen kindvriendelijk worden ingericht voor deze vaccinaties.

Afspraak inplannen

In de brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid staat de vaccinatiecode van het (de) kind(eren). Met deze code kunnen ouders een afspraak inplannen.
Eerder vertrok vanuit de verschillende lokale besturen binnen de Eerstelijnszone Houtland en Polder een brief met wat extra toelichting. De momenten vinden altijd na de schooluren plaats.

Wil je al eerder de vaccinatiecode raadplegen? Dan kan dat via www.myhealthviewer.be. Vul de vaccinatiecode in en boek je afspraak op https://covidvaccin.doclr.be/. De code start met een kleine letter v. Gezinnen met meerdere kinderen kunnen zo een gezamenlijke afspraak inboeken.

Je kunt de vaccinatiecode ook opvragen door een mail te sturen naar vaccinatie@torhout.be. Vermeld dan zeker het rijksregisternummer van je kind(eren).

Elk kind krijgt 2 vaccins met een interval van 3 weken. Vanaf maandagavond 17 januari (17 tot 19.30 uur) worden de eerste kinderen gevaccineerd.

Een afspraak kun je inplannen tijdens de week van 17 tot 19.30 uur en op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. Alle kinderen kunnen hun beide vaccins tegen eind februari krijgen.

Geef toestemming

Wil je je kind(eren) laten vaccineren, dan geef je een schriftelijke toestemming per kind. Het toestemmingsformulier kun je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.
Alle ouders krijgen deze toestemmingsbrief ook als bijlage bij hun brief die ze ontvangen van de gemeente waar ze wonen.

Wie komt in aanmerking?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar komen in aanmerking om twee keer gevaccineerd te worden met het kindervaccin van Pfizer.

Opgelet: je kind kan pas gevaccineerd worden vanaf de dag dat hij/zij 5 jaar is!

 • Krijgt je kind van 11 jaar zijn of haar eerste prik? Dan krijgt hij/zij twee keer een kinderdosis, ook al is hij/zij op het moment van de tweede prik al 12 jaar.
 • Is je kind voor zijn of haar eerste prik al 12 jaar? Dan krijgt hij/zij een afzonderlijke uitnodiging.

Het Pfizer-vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. De vaccinatie is niet verplicht, maar wel aangeraden.

Hoe verloopt de vaccinatie?

 1. Je kind meldt zich onder begeleiding van een volwassene aan in het vaccinatiecentrum. Doe je kind gemakkelijke kledij aan waarvan de bovenarm eenvoudig kan worden vrijgemaakt. Een T-shirt met korte mouwen is ideaal.
 2. Breng zeker volgende zaken mee:
  • Het ingevulde toestemmingsformulier (met bijhorende medische vragenlijst).
  • De eID of ISI-kaart van je kind of een klever van de mutualiteit.
 3. Voor het vaccin wordt toegediend, worden een aantal vragen gesteld.
 4. Daarna volgt de prik.
 5. Na de prik wacht je 15 minuten in de wachtzone.

Boosterprik

Ondertussen loopt ook de boostercampagne in de zone volop. Alle 18-plussers mochten intussen hun uitnodiging ontvangen. In de beide centra werd er de afgelopen week sterk opgeschaald waardoor er ondertussen een vaccinatiegraad is van 57 % (18 +, t.e.m. dinsdag 11 januari).

De actuele vaccinatiecijfers kun je raadplegen via www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller 

Heb je vragen?

Contacteer het vaccinatiecentrum via het e-mailadres vaccinatie@torhout.be. Je kan ook terecht in het callcenter via het nummer 050 89 36 99. Het callcenter is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Meer informatie vind je ook op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.

Gepubliceerd op woensdag 12 januari 2022 11.33 u.