Update 3 juni, fase 3 exitstrategie vanaf 8 juni

Vanaf maandag 8 juni gaat fase 3 van de exitstrategie van start. De Nationale Veiligheidscel benadrukt 6 gouden regels die alle inwoners moeten nastreven.

6 gouden regels

 1. De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen, afstand houden.
 2. Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats, als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden.
 3. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen in de risicogroep. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hen wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen.
 4. De afstandsregel blijft van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12.
 5. Je mag vanaf nu nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon. 
 6. De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. 

Vanaf 8 juni wordt het uitgangspunt onze vrijheid. Alles is mogelijk, behalve de activiteiten die uitgesloten zijn.

De volgende maatregelen worden versoepeld vanaf 8 juni 

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen.

 • Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen pas op 1 juli opnieuw open mogen.
 • Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering.
 • Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
 • Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol. De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:
  • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
  • Maximaal 10 personen per tafel;
  • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • De obers moeten een masker dragen;
  • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels. 

Culturele sector

 • Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat.
 • Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
 • De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
 • Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
 • Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

Sportsector

 • Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training.
 • Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen.
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.

Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Erediensten

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Reizen

 • Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
 • Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

Bijeenkomsten

 • Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden.
 • Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.
 • Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat.
 • Grote massa-evenementen zullen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.

Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

De Nationale Veiligheidsraad benadrukt dat 8 juni niet beschouwd mag worden als de finishlijn, er moeten nog stappen gezet worden in juli en augustus. 

Vragen over de impact op Torhout?

Heb je vragen over de coronacrisis en de impact op Torhout? Mail info@torhout.be, bel 050 22 11 22.

Burgemeester Kristof Audenaert beantwoordt je vragen ook via Facebook Live. Stel hier je vraag voor de volgende Facebook Live

Hou www.facebook.com/torhout en het facebookprofiel van Burgemeester Kristof Audenaert in de gaten voor het juiste tijdstip.

De referentiesite voor informatie over het coronavirus blijft www.info-coronavirus.be 

Gepubliceerd op woensdag 3 juni 2020 16.30 u.