Update 24 juli, tijdelijk verstrengde maatregelen in WZC

Sinds midden juli 2020 is er een dagelijkse toename van het aantal besmettingen met COVID-19. Dat vraagt om alertheid, van elke burger in het algemeen, voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.

Ook de zorgvoorzieningen maken zich zorgen over de mogelijke impact op hun werking, bewoners of gebruikers en medewerkers. Daarom heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist om tijdelijk enkele verstrengde maatregelen in te voeren.

Om een nieuwe algemene lockdown van de woonzorgcentra te vermijden heeft de Vlaamse Taskforce CoVid-19 Zorg beslist om met ingang van 25 juli 2020 tijdelijk een striktere bezoekregeling in te voeren:

  • bezoek vindt plaats in open lucht of in een apart daartoe voorziene ruimte.
  • bezoek in de leefomgeving of op de kamer van de bewoner wordt afgeraden.
  • bezoekers en bewoners respecteren steeds de fysieke afstand van 1,5 meter
  • het wordt sterk aangeraden dat bezoekers en bewoners steeds een mondneusmasker dragen.¬†

Dit betekent dat ook bij ons geen bezoek op de kamer meer mogelijk is tot tegenbericht van de Vlaamse Taskforce. De praattafels blijven beschikbaar en worden uitgebreid. Voor bewoners die niet naar de praattafels kunnen komen of palliatieve bewoners wordt een aangepaste regeling gezocht. We blijven verder inzetten op begeleide wandelingen, ontmoetingsmogelijkheid in onze tuin en verwennen onze bewoners verder met verschillende activiteiten.

Bewoners meenemen uit het woonzorgcentrum kan voorlopig nog wel met voorafgaande goedkeuring van de directie en de coördinerend raadgevend arts. We raden dit echter ten stelligste af. De bewoner moet bij terugkomst steeds 14 dagen in kamerisolatie.

"Een bewoonster van het woonzorgcentrum sprak me gisteren aan. Zij vindt het zo erg dat de bewoners terug 'gestraft worden en isolement moeten' omwille van het laks gedrag van sommigen in de buitenwereld. Zij deed een sterke oproep dat iedereen de regels van distancing strikt zou respecteren. Het is voor onze bewoners en voor heel onze samenleving zeer belangrijk dat iedereen de regels strikt opvolgt. Want alleen samen kunnen we de besmettingen voorkomen!" zegt wnd. directeur Willem Vermaut.

We zorgen voor elkaar en hopen allen op een snelle verbetering.

Gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020 17 u.