Update 23 februari, extra corona-ondersteuning voor erkende Torhoutse verenigingen

Erkende Torhoutse verenigingen krijgen extra ondersteuning tijdens de coronapandemie. De gemeenteraad keurde een reglement goed waarbij onder meer een bijkomende toelage van 55.000 euro verdeeld wordt onder de erkende Torhoutse verenigingen die extra kosten hadden of hun winsten zagen krimpen.

Het 'Torhout Helpt'-project van het lokaal bestuur steunde met een eerste ronde steunmaatregelen de erkende Torhoutse verenigingen die door de coronapandemie zwaar werden geraakt. Tijdens de steunperiode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 werd er 136.000 euro extra subsidie verdeeld. Daarnaast kregen de verenigingen hygiënepakketten en rekende het lokaal bestuur geen huurgelden aan voor de stadslokalen en 't Centrum vanaf 13 maart 2020 tot eind 2020.

Tweede ondersteuningsronde

In een tweede ronde wordt een bijkomend bedrag van 55.000 euro als toelage ter beschikking gesteld van de verenigingen. Hierin zijn ook tussenkomsten huurgelden voor niet-stadsinfrastructuur begrepen. De gemiste (verwachte) winsten bij evenementen en/of de extra uitgaven komen telkens voor 50% in aanmerking waarbij de toelage maximum 3.000 euro per vereniging bedraagt. Het gaat om een éénmalige toelage die procentueel berekend wordt volgens de beschikbare middelen.

Daarnaast worden er opnieuw gratis hygiënepakketten samengesteld als ondersteuning van de praktische werking van verenigingen voor wie dit noodzakelijk is en de bestaande maatregel waarbij erkende Torhoutse verenigingen gratis gebruik kunnen maken van de stadsinfrastructuur wordt verlengd tot en met 31 augustus 2021. Er worden eveneens geen annuleringskosten aangerekend.

Na 31 augustus 2020 was er voor het verenigingsleven geen normale werking mogelijk waardoor ze vaak extra kosten moesten maken of ze te kampen kregen met verminderde inkomsten. Een tweede ondersteuningsronde is dan ook noodzakelijk om het voortbestaan en de werking van de verenigingen te verzekeren. We willen hen hiermee een extra duwtje in de rug geven, de financiële uitdagingen die door corona de kop opsteken mogen geen struikelblok zijn voor het verenigingsleven.┬áVerenigingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 - of 31 oktober 2021 voor evenementen in De Mast - extra kosten maakten of winsten misliepen en die door corona noodlijdend zijn kunnen een aanvraag indienen.

Indienen aanvragen

De verenigingen kunnen de toelage via een aanvraagformulier, beschikbaar op www.torhout.be/noodfonds, indienen. De uiterste indiendatum om te toelage aan te vragen is 31 augustus 2021.

Aanvragen voor hygiënepakketten kunnen tussen 23 februari 2021 en 14 maart 2021 aangevraagd worden via www.torhout.be/hygiënepakket.

De aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend. Papieren exemplaren kunnen verkregen worden bij de betrokken diensten van het lokaal bestuur en worden bezorgd in het Stadskantoor, Aartrijkestraat 11b, 8820 Torhout.

De betaling van de toelage wordt uiterlijk in oktober voorzien en de gevraagde hygiënepakketten worden zo snel mogelijk ter beschikking gesteld.

Gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2021 0 u.