Update 22 juni, coronasteun voor Torhoutse verenigingen

Het Lokaal Bestuur Torhout zet 300.000 euro in om het Torhoutse verenigingsleven te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis.

De coronapandemie heeft ook zijn invloed gehad op het verenigingsleven in de stad. Heel wat activiteiten konden niet doorgaan, waardoor inkomsten werden gemist. Bepaalde kosten bleven echter lopen. Ook voor een veilige heropstart van het verenigingsleven zijn de nodige maatregelen nodig. Om hieraan tegemoet te komen maakt het Lokaal Bestuur Torhout 300.000 euro vrij voor het gesubsidieerde verenigingsleven.

De diensten van het lokaal bestuur hebben de voorbije maand alle verenigingen gecontacteerd en geïnformeerd naar de impact van de coronacrisis op hun werking. De antwoorden waren uiteenlopend, maar hadden vooral te maken met gemiste inkomsten, gederfde sponsorgelden en sommige kosten die bleven doorlopen.

Financiële ondersteuning

Op basis daarvan stelt het Lokaal Bestuur Torhout voor om de gesubsidieerde verenigingen de helft van het hoogste subsidiebedrag van de voorbije drie jaar te schenken bovenop de normale subsidies die ze elk jaar ontvangen. Dat moet de extra kosten en het gemis aan inkomsten of sponsorgelden door de coronacrisis deels compenseren. Heel wat verenigingen zijn voor hun werking afhankelijk van die inkomsten. De stad voorziet daarvoor 180.000 euro.

Kwijtschelden huurgelden

Daarnaast stelt het lokaal bestuur ook voor om de huurgelden voor stadsaccommodatie vanaf het begin van de heropstart tot eind 2020 kwijt te schelden. Verenigingen zullen met andere woorden geen huurgeld moeten betalen tot eind 2020. Om de verdere werking, en voor sommige verenigingen de heropstart van het verenigingsleven, tijdens de komende maanden mogelijk te maken, voorziet het lokaal bestuur nog extra middelen. Daarmee kan bijvoorbeeld voorzien worden in handgel, mondmaskers of plexischermen.

Voor de kampen van de jeugdverenigingen zijn de nodige aankopen in voorbereiding en voor alle verenigingen wordt alvast een pakket met handgels en de nodige beschermingsmiddelen voorzien.

Extra coronamiddelen vanuit Vlaanderen

Naast de 300.000 euro die het lokaal bestuur zelf inzet om de plaatselijke verenigingen te ondersteunen, maakt het ook gebruik van de 300.000 euro extra coronamiddelen die Vlaanderen voorziet voor jeugd, cultuur en sport. Ook deze middelen zullen ingezet worden om de Torhoutse jeugd-, cultuur- en sportverenigingen te ondersteunen en te versterken.

Gepubliceerd op maandag 22 juni 2020 15.31 u.