Update 22 februari, versoepelingen WZC Sint-Augustinus dankzij vaccinatiegraad

De bewoners en personeelsleden van ons WZC werden ondertussen tweemaal gevaccineerd. Op basis van de nieuwe richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid mogen de woonzorgcentra waarvan minimaal 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd is, versoepelingen doorvoeren.

De versoepelingen kunnen ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede vaccinatie in werking treden en zijn uiteraard onder voorwaarden en met de nodige waakzaamheid. Voor ons woonzorgcentrum is dit vanaf dinsdag 23.02.2021.

Na een tweede vaccinatie de kans op ziekte aanzienlijk kleiner, maar tegelijkertijd blijft het belangrijk om alert te blijven en de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Daarom blijven de basisregels voor hygiëne en bescherming cruciaal, ook als iedereen gevaccineerd is: afstand houden, handhygiëne, het dragen van een chirurgisch mondneusmasker…

Welke versoepelingen kunnen we doorvoeren?

Op basis van de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid van 18.02.2021 kunnen we door onze voldoende hoge vaccinatiegraad deze versoepelingen doorvoeren:

Bezoekuren

De nieuwe openingsuren bevatten dag-, avond- en weekendmomenten. 

Maandag 14u - 16u
Dinsdag 14u - 19u30
Woensdag 10u - 12u

14u - 16u

Donderdag 10u - 12u

14u - 16u

Vrijdag 14u - 16u
Zaterdag gesloten
Zondag 14u - 16u

Aantal bezoekers

Elke bewoner kan - in overeenstemming met de nationale richtlijnen voor alleenstaanden - 2 nauwe contacten (= knuffelcontacten) hebben, dus zonder mondneusmasker (zie punt hieronder) en waarbij fysiek contact mogelijk is. Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen en zijn niet samen aanwezig (eerste wissel kan gebeuren op 8 maart).

Bezoekers registreren zich op voorhand via onthaal.woonzorgcentrum@torhout of via 050 22 12 22. Bij aankomst desinfecteren bezoekers hun handen met alcoholgel en wordt de temperatuur gecontroleerd.

Mondneusmasker

Bezoekers dragen bij aankomst en bij het verplaatsen door de voorziening een mondneusmasker. Dit kan enkel afgenomen worden op de kamer als bewoner en bezoeker zitten en het raam wordt opengezet voor een goede ventilatie.

Contacten in de buitenlucht

Onze bewoners kunnen de voorziening verlaten. In de buitenlucht is het toegelaten om met maximaal 4 personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand, zoals binnen de huidige coronarichtlijnen voor elke burger geldt. Een winkelbezoek kan, een familiebezoek aan meerdere personen niet. We vragen vriendelijk om steeds rekening te houden met onze openingsuren om dit organisatorisch haalbaar te houden voor ons personeel.

Externe dienstverlening

Sinds 13 februari is er terug 1 vaste kapster aanwezig, kapsters aan huis mogen momenteel nog niet. Vanaf 1 maart kunnen de andere niet-medische contactberoepen terug opstarten.

Over verdere versoepelingen kunnen we momenteel nog geen uitspraken doen. We wachten daarvoor verdere richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid af. De experten geven aan dat er in een volgende fase een mogelijke versoepeling komt voor de maatregelen in de zorg. In een derde fase kunnen, als alle kwetsbare doelgroepen gevaccineerd zijn, het aantal bezoeken en bezoekers verruimd worden.

Voor vragen en inlichtingen kan u steeds bij ons terecht:

Algemeen nummer 050/22.12.22
Algemene info Dhr. Vermaut Willem & Mevr. Simpelaere Lies
De Plataan Dhr. Vanlerberghe Nicolas
Niveau 1 Mevr. Deleye Daniëla en Mevr. De Muynck Josefien
Niveau 2 Dhr. Hans Langedock & Mevr. Vandewalle Saskia
Gepubliceerd op maandag 22 februari 2021 21.03 u.