Update 20 juli, bezoek woonzorgcentrum Sint-Augustinus zal beperkt worden bij verdere stijging besmettingen

Het aantal besmettingen in de regio blijft stijgen. Woonzorgcentrum Sint-Augustinus bekijkt momenteel hoe het zijn bewoners en werknemers maximaal kan beschermen. Onder andere de bezoekregeling zal bij een verdere stijging aangepast worden.

Vanaf maandag 13 juli versoepelde het woonzorgcentrum Sint-Augustinus de bezoekregeling. Bewoners mogen sindsdien terug 2 (vooraf geregistreerde) bezoekers op de eigen kamer ontvangen. Om de veiligheid van zowel bewoners, bezoekers en werknemers te garanderen, zal de bezoekregeling aangepast worden indien het aantal besmettingen blijft stijgen.

Beperking bezoek bij verdere stijging besmettingen

Na advies van de coördinerend raadgevend arts (CRA), besliste het coördinatieteam dat het bezoek in het woonzorgcentrum teruggeschroefd zal worden van zodra het aantal besmettingen per 100.000 inwoners hoger ligt dan 50 OF indien het aantal besmettingen blijft stijgen gedurende 4 dagen. Beide worden gebaseerd op de cijfers van de afgelopen 7 dagen.

Het aantal besmettingen in Torhout wordt dagelijks opgevolgd via Sciensano. 

Raadpleeg hier de cijfers

Van zodra de vastgelegde waarden overschreden worden zal bezoek niet langer mogelijk zijn. Dit wordt aangehouden zolang de cijfers deze waarden overschrijden. Van zodra het aantal besmettingen daalt onder 50/100.000 inwoners en er in de afgelopen 7 dagen niet meer dan 4 dagen een stijging genoteerd wordt, zal het bezoek terug toegelaten worden.

Praattafels blijven behouden

De praattafels, die de bewoners op een veilige manier in contact brengen met familieleden blijven bij het afschaffen van het bezoek (op de kamer) wel behouden. Het woonzorgcentrum zoekt ondertussen ook een oplossing voor de bewoners die niet in staat zijn om naar een praattafel te komen (bv. omdat ze bedlegerig zijn). Er zal ook opnieuw ingezet worden op digitale communicatie.

Gepubliceerd op maandag 20 juli 2020 14.51 u.