Update 20 april, werking recyclagepark verlengd

Sinds 7 april kan de Torhoutse burger terug terecht in het recyclagepark. We werken op afspraak en volgen strikt de geldende voorwaarden. Gezien de recente verlenging van de maatregelen en de vlotte werking van het afsprakensysteem, blijft deze aanpak voorlopig gelden.

Het recyclagepark werkt verder op afspraak momenteel nog t.e.m. 30 april. We zijn gesloten 1 en 2 mei.

We herhalen de voorwaarden graag nog even:

  • Enkel op afspraak via 050 89 36 00 (bereikbaar elke werkdag, van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.)
  • Per gezin wordt slechts één afspraak toegestaan tussen 20 april en 30 april. Gezinnen die die in de voorgaande periode al eens langskwamen, kunnen nu een tweede afspraak maken.
  • Breng zoals gewoonlijk je identiteitskaart mee.
  • Volg de aanwijzingen van onze parkwachters strikt op.
  • Momenteel is er geen verkoop van huisvuilzakken, PMD-zakken, compostbakken en andere producten.

Voor meer info over wat wel en niet mag binnengebracht worden klik hier

Gepubliceerd op maandag 20 april 2020 19 u.