Update 2 juni. Op zoek naar een nieuwe normaal in woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Hoewel het leven nog lang niet terug naar een 'normale' situatie kan gaan, doet het woonzorgcentrum er alles aan om het zijn bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Genieten van het mooie weer

Met het mooie weer van de laatste dagen, werd de lokroep om buiten te vertoeven steeds sterker, ook bij de bewoners van het woonzorgcentrum. Met beperkte middelen werd dan ook het nodige gedaan om de tuin af te schermen en de bewoners op een veilige manier van het warme weer te laten genieten. Daarbij hoorden ook de nodige activiteiten zoals bewegingsoefeningen, spelactiviteiten,… telkens uiteraard met aandacht voor voldoende sociale distancing. Voor de komende week staat een bezoekje van een ijskraam op de planning. Onze chef-kok legt daarna de bewoners én het aanwezige personeel extra in de watten met een barbecue.

In overleg met de coördinerend arts zoekt het woonzorgcentrum een goede en veilige manier om over te gaan naar een 'nieuw normaal' want de elfde week in lockdow' weegt zowel voor de bewoners, als het personeel zwaar door. Hoewel ze door de coronacrisis onder druk kwamen te staan, willen ze de kernwaarden 'kwaliteitsvol wonen, leven en werken', absoluut op de eerste plaats blijven zetten.

Vanaf 8 juni verwelkomt het woonzorgcentrum de medische pedicures, stagiairs, vrijwilligers en kapsters terug.

Babbelboxen blijven behouden, op zoek naar extra contactmomenten

De babbelboxen, die de bewoners beperkt maar veilig in contact brengen met hun familie, werken goed. Deze worden sterk geapprecieerd door de bewoners en familieleden. Het zorgt naast telefoon en videochat voor een veilige contactmogelijkheid. De boxen blijven van maandag tot vrijdag in de namiddag toegankelijk. Het woonzorgcentrum zoekt naar mogelijkheden om deze contactmomenten uit te breiden. Om de veiligheid van zowel bewoners, bezoekers en personeel te garanderen, wordt de bezoekregeling momenteel dus nog niet verder uitgebreid.

Momenteel nog 8 bewoners op cohorte-afdeling

Onder de bewoners verblijven er momenteel nog 8 bevestigd positieve bewoners op de speciale cohorte-afdeling. Sinds het begin van de crisis hebben we helaas omwille van corona al van 7 bewoners afscheid moeten nemen. Er zijn ondertussen wel al 13 bewoners die besmet waren met het covid-19 virus terug op de kamer. Na het verlaten van de speciale afdeling moeten deze bewoners nog 14 dagen in quarantaine blijven op hun kamer. Hoopvol is wel dat de laatste 3 bewoners na deze quarantaine negatief testen op covid-19.

Wat betreft het personeel, werden sinds het begin van de crisis 20 personeelsleden positief getest. 8 van de getroffen personeelsleden zijn ondertussen al terug aan het werk.

Het centrum voor dagverzorging De Oase blijft voorlopig nog even gesloten. De heropstart is voorlopig voorzien voor 1 september, weliswaar onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen.

Het volledige team van het woonzorgcentrum houdt vol en doet er alles aan om dit samen te overwinnen.

Gepubliceerd op dinsdag 2 juni 2020 15.50 u.