Update 19 maart, beslissingen Overlegcomité

Het overlegcomité van 19 maart pauzeert het vooropgestelde buitenplan en vraagt extra maatregelen voor het onderwijs.

1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren t.e.m. 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

2. Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

  • de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
  • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
  • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april. 
  • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen. 

3. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is. 

4. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Het Overlegcomité herhaalt het belang van de basisregels:

- het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
- de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
- het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
- de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

Meer informatie

Gepubliceerd op zaterdag 20 maart 2021 10.49 u.