Update 14 april, coronavirus zorgt voor eerste overlijden in WZC Sint-Augustinus

Een bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus die besmet raakte met COVID-19 is gisteren helaas overleden. Het gaat om 1 van de 12 bewoners die ondertussen besmet zijn. Naast dit overlijden, had het woonzorgcentrum dit weekend ook 2 niet-COVID-gerelateerde overlijdens te verwerken.

We zijn diep geraakt door de verliezen van afgelopen weekend en bieden de nabestaanden ons oprecht medeleven aan.

Alle bewoners worden getest

Om besmette bewoners van niet-besmette bewoners te kunnen scheiden, worden alle bewoners getest. Het testen is ondertussen volop aan de gang. Er werden reeds 76 bewoners getest. Van de 12 bevestigde positieve gevallen is dus helaas 1 iemand overleden, 1 bewoner werd overgebracht naar het ziekenhuis en de 10 andere besmette personen verblijven op een aparte zorgafdeling. De familieleden van de betrokken bewoners werden uiteraard onmiddellijk ingelicht. In de loop van donderdag zullen de resultaten van alle bewoners gekend zijn.

Aparte zorgafdelingen: cohorte en precohorte

Het woonzorgcentrum rolt ondertussen het outbreakplan verder uit. Vanaf vorige vrijdag werd, zoals het plan vooropstelt, een aparte zorgafdeling opgericht voor de besmette bewoners, een zogenaamde cohorte-afdeling. Daar worden alle positief geteste bewoners ondergebracht. Er wordt bijkomend ook een precohorte-afdeling opgericht, daar komen bewoners terecht die zouden kunnen besmet zijn, maar nog niet positief getest werden. Deze afdelingen zijn volledige gescheiden van de rest van het woonzorgcentrum.

In de overige afdelingen van het woonzorgcentrum wordt de normale werking zoveel als mogelijk aangehouden. Het behouden van de huiselijke sfeer stellen we voorop. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners contact blijven houden met hun familieleden. Dat kan op een digitale manier door de videochat die werd opgezet.

Samenwerking AZ Delta

O.a. voor het oprichten van de cohorte- en precohorte-afdelingen wordt nauw samengewerkt met de Coördinerend Raadgevend Arts (CRA), AZ Delta en met een delegatie van de huisartsenkring. Wij danken hen dan ook voor de steun die we krijgen.

Het woonzorgcentrum doet er alles aan om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We hebben voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal, het zorgteam van het woonzorgcentrum gaat dus goed beschermd het veld in.

Gepubliceerd op dinsdag 14 april 2020 17 u.