Update 10 april, volgende fase outbreakplan uitgerold na coronabesmettingen in woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Op woensdag 8 april werd een eerste besmetting bevestigd bij één van de bewoners. In overleg met AZ Delta en de Coördinerend Raadgevend Arts (CRA) van het woonzorgcentrum werden ook de andere bewoners met symptomen van die afdeling getest. Helaas bleken nog 3 bewoners besmet.

Momenteel zijn 4 bewoners van het woonzorgcentrum officieel besmet met Covid-19. Ook het betrokken zorgteam werd getest, daaruit bleek dat ook 4 personeelsleden besmet zijn. Ondertussen kwam ook de melding binnen dat er 1 bewoner van de serviceflats positief testte op Covid-19 en is opgenomen in het ziekenhuis. Helaas tonen deze cijfers aan dat ook wij niet kunnen ontsnappen aan deze pandemie.

De familieleden van de betrokken bewoners werden uiteraard onmiddellijk ingelicht. De getroffen personeelsleden worden persoonlijk opgevolgd.

Het woonzorgcentrum rolt momenteel de volgende fase van het outbreakplan uit. Dit gebeurt in nauw overleg met een delegatie van de huisartsenkring en onder de vleugels van AZ Delta.

Aparte zorgafdeling

Vanaf vandaag werd, zoals het outbreakplan vooropstelt, een aparte zorgafdeling opgericht voor de besmette bewoners. Alle bewoners zullen ook getest worden om een duidelijk zicht te krijgen op het aantal besmette en niet-besmette bewoners. Op die manier zullen deze van elkaar gescheiden worden.

Op die manier doet het woonzorgcentrum er alles aan om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We hebben voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal, het zorgteam van het woonzorgcentrum gaat dus goed beschermd het veld in.

Gepubliceerd op vrijdag 10 april 2020 19.30 u.