Torhout maakt werk van meer publieke parkeerplaatsen

De aankoop van site Pollet werd onlangs een feit. Op lange termijn kan deze site uitgroeien tot een kwaliteitsvol binnengebied waar wonen, handel, één van de 7 verborgen tuinen en parking gecombineerd worden. Op korte termijn biedt deze site nieuwe parkeergelegenheid dichtbij de stadskern.

De site Pollet biedt op vandaag privéparkeergelegenheid voor de Carrefour en het onlangs verlaten handelspand. Binnen het Masterplan stadskernvernieuwing maakte de stad zich sterk, vóór de realisatie van het autoluw marktplein, om meer parkeergelegenheid in de buurt als compensatie aan te bieden. Site Pollet was hier de ontbrekende schakel. Door de aankoop bekrachtigt de stad haar belofte.

De parking op site Pollet wordt op korte termijn omgevormd naar een publieke parking, met vlotte toegankelijkheid. De bestaande parkeergelegenheid zal verruimd worden met de oppervlakte van het te slopen handelspand, waardoor meer parkeergelegenheid kan aangeboden worden dan er vandaag is.

Het dossier voor de aanleg werd voorgelegd in de gemeenteraad van 22 juni. Na het slopen van het gebouw krijgt de parking een nieuwe toplaag in asfalt, rekening houdend met de watertoets waarbij ondergrondse infiltratieputten de opvang van het regenwater garanderen.

De parking voorziet in een 80-tal parkeerplaatsen, bereikbaar via een aangeduid circulatieplan. Er zijn 5 plaatsen voor mensen met een beperking voorzien, zowel dicht bij de inrit aan de Hofstraat als bij de ingang van de supermarkt. Voor fietsen, grootformaat fietsen en bromfietsen wordt een overkapping geïnstalleerd. De site wordt aangekleed met groen. Zo zullen de vrijgekomen gevels na de afbraak als geveltuin ingericht worden.

Bereikbaarheid

De parking zal enkel bereikbaar zijn via de Hofstraat. De bestaande slagbomen en poorten verdwijnen en maken de parking vrij toegankelijk. Auto's zullen in een lus rondrijden om het zoekverkeer in goede banen te leiden.

Voor autoverkeer is er geen verbinding met de Boeiaardstraat voorzien. Enkel fietsers en voetgangers kunnen van deze ingang gebruik maken.

Uitvoering in twee fasen

Vanaf 1 juli zal de parking toegankelijk gemaakt worden voor iedereen. Vanaf dat moment is de huidige oppervlakte als parking beschikbaar.

Vanaf 1 juli wordt er ook een blauwe zone ingevoerd op de site. Met je blauwe kaart parkeer je er 2.30 uur gratis. Zo is er parkeergelegenheid op korte afstand van de Markt, waar nu parkeerplaatsen gedeeltelijk vrijgemaakt werden om de horeca te voorzien van ruimere terrassen. De blauwe zone blijft minstens gelden tot eind augustus 2020.

In de periode september - oktober 2020 wordt het handelspand op de site afgebroken. Omdat de site zich in de kern van het historisch centrum van de stad bevindt, zal er - binnen de richtlijnen van de omgevingsvergunning - een archeologisch onderzoek uitgevoerd moeten worden op de gronden die vrijkomen. Daarna start de heropbouw van de nieuwe, ruime parking. De uitvoeringstermijn is een onderdeel van de aanbesteding. Bij de definitieve aanleg van de parking zal de blauwe zone actief blijven.

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 8 u.