Torhout maakt masterplan op voor De Warande

De gemeenteraad keurde op 19 december de opmaak van een masterplan voor De Warande goed. Het doel van dit masterplan is om een globale visie te maken voor de opwaardering van het speeldomein en de gebouwen. Ook het parkeren en de toegang tot het domein worden onderzocht.

Sinds jaar en dag is De Warande gekend als speeldomein voor kinderen uit Torhout. Het terrein ontwikkelde zich door de jaren heen en er werden nieuwe speeltoestellen geplaatst. Ook werden er lokalen gebouwd voor de speelpleinwerking. Het domein heeft een grote aantrekkingskracht en het aanwezige groen is een rijkdom voor de stad. Die sterke troeven wil de stad zeker behouden.

Toch zijn er ook een aantal uitdagingen die Torhout wil aanpakken. De oudste gebouwen zijn stilaan aan vernieuwing toe en het op- en afhalen van de kinderen gebeurt aan de drukke Aartrijkestraat wat niet ideaal is. Misschien zijn er ook kansen voor jeugdbewegingen in de omgeving van De Warande en misschien kan de aansluiting op de voormalige spoorwegbedding Groene 62 wel beter. Het lokaal bestuur kocht ondertussen het gebouw van Leda in de Warandestraat. Dit creëert heel wat kansen. Kortom, er liggen heel wat uitdagingen en mogelijkheden op de plank.

Het lokaal bestuur wil samen met de eigenaar, de VZW Parochiale Werken Decanaat Torhout, de gebruikers en de omwonenden een masterplan maken. Deze globale visie zal ervoor zorgen dat de nodige investeringen gericht en gefaseerd, maar op een samenhangende manier kunnen gebeuren.

Om dit masterplan op te maken, gaat het lokaal bestuur een overeenkomst aan met de provincie voor de selectie van een ontwerpteam via de Selectie WinVorm. Dit is een systeem dat werd opgezet door de provincie om gemeenten aan goede ontwerpers te helpen voor dergelijke plannen.

Voor dit masterplan kiezen we een ontwerpteam via de Selectie WinVorm. Dit is een systeem van de provincie om gemeenten aan goede ontwerpers te helpen voor dergelijke plannen. We willen ervoor zorgen dat De Warande als groene long nog voor lange tijd een mooie speelplek kan zijn voor kinderen.

Gepubliceerd op dinsdag 20 december 2022 8.35 u.