Tordale (tijdelijk geen zitdag wegens corona)

Tordale biedt niet louter woonondersteuning en zinvolle dagbesteding aan voor personen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, maar zet eveneens sterk in op begeleiding aan huis, begeleid werk in het regulier werkmilieu, vrijwilligerswerk, … Kortom: Tordale ondersteunt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking op het vlak van wonen, werken, leren en ontspannen. De cliënt bepaalt zelf de invulling van deze ondersteuning. Een erkenning of ticket VAPH is geen vereiste om beroep te kunnen doen op deze dienstverlening, want Tordale biedt zowel rechtstreekse als niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aan.

Kan Tordale misschien iets betekenen voor jou en/of voor een familielid of kennis van jou? 

Kom dan langs in het Sociaal Huis van Torhout op donderdag (aanwezig tijdens de oneven weken) tussen 9 en 12 uur, neem telefonisch contact op via 050 23 13 65 of per mail via info@tordale.be. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen zitdagen.

OPGELET: omwille van corona organiseert Tordaleop heden geen fysieke zitdagen in het Sociaal Huis. Contacteer hen gerust via bovenstaande contactgegevens, dan helpen ze je graag verder vanop afstand.