Subsidie voor de vorming van trainers of begeleiders

Volgt u een trainers- of begeleidersvorming, dan kan u een subsidie krijgen.


In het kader van de impulssubsidies van de Vlaamse overheid kunnen erkende sportclubs met een jeugdwerking de inschrijvingskosten voor trainersopleidingen via de gemeente terugbetaald krijgen.

Meer info vind je terug als bijlage.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.