Subsidie voor bescherming van vogelnesten op akkers

Natuur en Bos lanceert een subsidie om de nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten op akkers te beschermen.

Het gaat over de bruine en de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de velduil en de grauwe gors.

Als de nesten en jongen van deze vijf vogelsoorten niet worden beschermd, is het risico groot dat maai- en oogstwerkzaamheden ze wegmaaien.

Als je als landbouwer extra inspanningen levert om deze vogelsoorten te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, dan word je vergoed voor de gemiste inkomsten.

Je aanvraag moet uiterlijk op 31 augustus 2020 ingediend worden.

Meer info over de aanvraagprocedure vind je hier.

Gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020 13.48 u.