Structureel onderhoud wegen

De gemeenteraad van 25 mei besliste om een aantal Torhoutse wegen een structurele upgrade te geven.

Heel concreet gaat het om:

  • De Vossebergstraat - De Vossebergstraat wordt opengebroken en heraangelegd. De straat wordt voorzien van een nieuwe toplaag asfalt.
  • De Voshoekstraat - In de Voshoekstraat wordt de toplaag vernieuwd en zullen ook uitwijkstroken aangelegd worden.
  • De Makeveldstraat - De bovenbouw van de Makevelstraat wordt voor een deel heraangelegd. Dit omvat de heraanleg van de greppels, de boordstenen, de waterontvangers, een nieuwe top- en onderlaag asfalt en het herstellen van de bermen.
  • De IJzer-, Rupel-, Zenne-, Nete- en Demerstraat - In deze straten wordt de toplaag vernieuwd.

De timing van bovenstaande werken is nog niet bekend. Van zodra de aannemer aangesteld is, zal de concrete tijdlijn van de werken vastgelegd kunnen worden.

Naast bovenstaande straten worden de voegen van de betonwegen en de voegen tussen de greppels en de boordstenen hersteld. Dit onderhoudswerk draagt ook bij in de strijd tegen onkruid en is in het voordeel van de fietser.

In een eerste fase staan een aantal straten in Don Bosco op het programma. De werken in de Olmen-, Beuken-, Berken- en Revinzestraat vinden dit jaar nog plaats. De overige binnenstraten van de wijk volgen in het voorjaar van 2021. Ook andere wijken volgen de komende jaren.

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 9 u.