Structureel onderhoud Meibosstraat

Wat houden deze werken in?

De Meibosstraat kende de laatste jaren een grote slijtage, waarbij de noodzakelijkheid tot een structureel onderhoud noodzakelijk werd. Hierbij werd beslist om de Meibosstraat, als volgende straat in de rij, onder handen te nemen. De Meibosstraat wordt voorzien van een nieuw wegdek. Hierbij wordt de bestaande bovenbouw van de rijweg, incl. greppels, opgebroken en volledig heraangelegd. De opritten van de aangelanden wordt gelijkgesteld en/of waar nodig aangepast.

Uitvoerder van de werken: Firma Adiel Maes Wegeniswerken nv uit Lichtervelde

Nutswerken?

De ondergrondse nutsleidingen zoals de waterleidingen, zijn ook aan vernieuwing toe, waarbij de Watergroep, Infrax, …, als voorbereiding op de wegenwerken, ook hun leidingen vernieuwen. Bij deze werken worden langs beide zijden van de rijweg sleuven gemaakt om de nieuwe leidingen aan te leggen en worden daarna alle overkoppelingen uitgevoerd tussen de oude en de nieuwe leidingen, zodoende de oude leidingen uit dienst te stellen.

Timing?

Gezien de werken van de nutsleidingen opstarten in het najaar van 2018 (exacte timing nog te bepalen en te verkrijgen), worden de wegenwerken van de Meibosstraat uitgevoerd in het voorjaar van 2019.

Bereikbaarheid?

Tijdens de werken worden omleidingen voorzien. Deze worden tijdig meegedeeld voor de start van de werken.