Structureel onderhoud kruispunt Karperstraat-Wijnendalestraat

Binnenkort starten er werken op het kruispunt van de Karperstraat met de Wijnendalestraat. Het doel van deze werken is om het kruispunt te ontharden en de verkeersveiligheid te verhogen.

Impact op treurwilg en kapelletje

Na de werken wordt het kruispunt kleiner. Hierdoor zal er voor de treurwilg die er momenteel staat te weinig ontwikkelingsruimte zijn.

Bovendien hebben we vastgesteld dat de wortels van de treurwilg in de nutsleidingen in de buurt zitten. De optie om de boom te verplaatsen is hierdoor niet alleen heel duur, maar houdt ook een groot risico in. Zo zal de boom bij verplaatsing onvermijdbare schade oplopen en zijn we niet zeker dat de boom de verplaatsing zal overleven.

Daarom besliste het lokaal bestuur om de treurwilg te verwijderen en een nieuwe boom aan te planten in het midden van de nieuw ontwikkelde groenzone. Hierdoor kan de nieuw aangeplante boom alle kansen krijgen om tot een nieuwe eyecatcher te ontwikkelen.

Omdat het lokaal bestuur de buurtbewoners graag wil horen in de keuze van de nieuwe boom, krijgen de inwoners de kans om hun stem uit te brengen op hun favoriete nieuwe boom. Dit gebeurt via een digitale bevraging waarbij de bewoners vier keuzes aangeboden krijgen.

Alle buurtbewoners kregen persoonlijk een bewonersbrief in de bus met alle info rond deze bevraging.

Het planten van de nieuw gekozen boom is voorzien voor het volgende plantseizoen.

Daarnaast zal ook het kapelletje na de werken een nieuwe plaats krijgen op het kruispunt. De staat van de kapel laat het immers niet toe om het kapelletje zonder schade te verplaatsen.

Om welke werken gaat het?

Structureel onderhoud van het kruispunt: het kruispunt wordt onthard en de verkeersveiligheid wordt er verhoogd.

Wie voert de werken uit?

  • De technische dienst van het lokaal bestuur voert de werken uit.
  • Wegenwerken A. Maes voert de asfalteringswerken uit.

Wanneer zijn de werken? (*)

Startdatum: maandag 6 september starten de freeswerken van het asfalt.

  • Op dinsdag 7 september starten de opbraakwerken.

Vermoedelijke einddatum: half/eind oktober.

  • De wegenwerken zijn klaar rond half/eind oktober.
  • De asfalteringswerken worden op hetzelfde moment uitgevoerd als het structureel onderhoud van een ander kruispunt. Hierdoor zal het kruispunt wat later afgewerkt worden.

 (*) Het weer en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.

Waarmee moet je rekening houden?

  • Vanaf maandag 6 september is de Karperstraat ter hoogte van de Wijnendalestraat afgesloten
  • De Karperstraat is tijdens de werken enkel toegankelijk via de zijde van de Baarsstraat
  • De Wijnendalestraat blijft toegankelijk. Om de werken uit te voeren zal er ter hoogte van de Karperstraat 1 rijstrook afgezet worden. Het verkeer kan tijdens de werken beurtelings blijven passeren.