Straatvinken: tel het verkeer in jouw straat

Straatvinken is een jaarlijks telmoment in Vlaanderen om na te gaan hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tel je mee op donderdag 16 mei van 17 tot 18 uur? Je kan ook de bevraging straat-O-sfeer invullen.

Hoe werkt het?

Geen 'suskewiet' tellen, wel het passerende verkeer. Tijdens het telmoment noteer je een uur lang hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door je straat passeren. Je vult een papieren telformulier in, dat vervolgens wordt geanalyseerd door wetenschappers. Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op een donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun straat beleven. Je kan ook de straat-O-sfeer invullen, een leefbaarheidsbevraging over jouw straat.

Straatvinken is een samenwerking tussen de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven.

Even oefenen? 

Schrijf je nu in 

Modal split

Het Straatvinken burgerwetenschapsproject spruit voort uit de engagementen in het Toekomstverbond, een akkoord met ambitieuze doelstellingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de omslag naar een nieuwe mobiliteitsmix tegen 2030, een ‘modal split 50/50’. Dat betekent dat het aandeel autovervoer tegen dan afneemt van 70 procent nu tot maximaal 50 procent en het aandeel duurzame mobiliteit toeneemt van 30 procent tot minstens 50 procent.

Ook in het regeerakkoord 2019-2024 schuift de huidige Vlaamse regering ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen. In de grootstedelijke vervoerregio’s ligt die ambitie op 50%.

Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Gepubliceerd op maandag 6 mei 2024 11.05 u.