Stand van zaken project Parkstraat-Bollestraat

Net voor de herfstvakantie geven we jullie graag een stand van zaken van de werken in de Goede Herder.

Op dit moment zijn de werken in de Goede Herder bezig in:

 • De Schavelarestraat
 • De Bollestraat (fase 14 en 15).
 • De Parkstraat (fase 13).
 • De Kwaplasstraat.

Schavelarestraat

 • Op een aantal herstellingen op het kruispunt van de Schavelarestraat met de Koolskampstraat na zijn alle werken afgerond in de Schavelarestraat. Deze herstellingen zullen samen met de aanleg van de nieuwe toplaag uitgevoerd worden op het einde van de werken in de Koolskampstraat.
 • In de week van 9 november wordt een stuk asfalt hersteld ter hoogte van huisnummer 24.

Bollestraat fase 14 (tussen de Leenstraat en einde bebouwing)

 • De aanleg van de toplaag is door corona even uitgesteld tot de week van 9 november.

Bollestraat fase 15 (tussen einde bebouwing en einde werf)

 • De kopmuren worden op dit moment in de grachten geplaatst.
 • Na de herfstvakantie wordt de persleiding geplaatst en volgen de huisaansluitingen.
 • Eind november/begin december worden de betonnen goten en fundering aangelegd. Hierna wordt de onderlaag in asfalt aangelegd.
 • Afhankelijk van het weer kan de toplaag hierna nog geplaatst worden. Zo niet is de weg wel reeds berijdbaar tijdens de kerstperiode.

Parkstraat fase 13 (tussen de Tulpenstraat en einde werf)

 • Op dit moment worden de huisaansluitingen uitgevoerd. Deze duren tot half november.
 • Vanaf half november zal de nieuwe rijweg zichtbaar worden door de aanleg van de betonnen goten.
 • Bij goed weer zal de asfalt aangelegd worden tegen eind november.
 • Tot slot staat de aanleg van de bermen/opritten in december op de agenda.
 • Eind dit jaar wordt voorzien om de Parkstraat terug open te stellen.

Kwaplasstraat (tussen de Merelaarstraat en de Vossebergstraat)

 • De grondwerken aan de persleiding en riolering duren nog een tweetal weken.
 • Daarna start de aanleg van de nieuwe rijweg.
 • Na de herfstvakantie start de bouw van het pompstation.
 • Het einde van de werken is voorzien rond eind december. De aanleg van het voetpad zal aansluitend gebeuren.

Koolskampstraat (tussen de Schavelarestraat en de Tulpenstraat)

 • De Koolskampstraat start pas op als de Parkstraat volledig afgewerkt is en dit vermoedelijk vanaf januari 2021.

Lees hier meer over het project Parkstraat-Bollestraat

Gepubliceerd op donderdag 29 oktober 2020 0 u.