Speelatelier voor kleuters

We willen de jonge kinderen prikkelen en ze reeds vroeg onderdompelen in een muzisch bad. Via tal van muziekspelletjes, motorische spelletjes, versjes- wordt de stem, het geheugen de motoriek en zoveel meer getraind. 
Deze plek is vaak ook de ruimte waar de emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. 
We bieden verschillende speelateliers aan voor kleuters in 2 thema's:

Vanaf 4 jaar 

Suzuki gitaar of viool, samen met een (groot)ouder

De Suzukimethode is een methode die berust op het principe van natuurlijk leren, zoals kinderen hun moedertaal leren. De instrumentles is wekelijks en duurt 20 minuten. Het is een individuele les (ouder en kind samen). 
De groepsles duurt 1 uur en gaat bij voorkeur op een andere dag dan de individuele les door. De ouders zijn de sleutel tot het welslagen van de moedertaalmethode. Om deze methode toe te passen is er namelijk één grote vereiste: tijd willen maken om met je kind bezig te zijn. De band met je kind zal door het samen oefenen inniger worden. 
De ouder volgt daarnaast nog 1 uur muziekatelier 2de graad, samen met volwassenen.

5 jarigen of 3de kleuterklas

1 uur speelatelier de Flierefluiters voor kleuters

Voor 5-6 jarigen is dit een leuke beginnersmethode. Eenvoudige tekeningen van visjes helpen je op weg om de blokfluit te ontdekken. Door geluiden na te bootsen en verhaaltjes uit te beelden leren de kinderen op een speelse manier verschillende soorten blaastechnieken aan. Er wordt creatief vanuit de kinderlijke belevingswereld gewerkt: verhalend, speels en gericht op het zelf doen. In de lessen leren de kinderen spelenderwijs de muzikale aspecten en dualiteiten als hoog-laag en snel-langzaam. Dit wordt verwerkt in liedjes en muzikale activiteiten waarbij ook gebruik wordt gemaakt van materialen en een variëteit aan muziekinstrumentjes.