Sociaal tarief

Opgelet: het Sociaal Tarief is vanaf 1 september 2023 niet langer geldig. Dit wordt vervangen door de UiTPAS aan kansentarief. Vraag je UiTPAS aan kansentarief aan in het Vrijetijdshuis of in het sociaal huis. Meer info rond de gewijzigde toekenningsvoorwaarden en modaliteiten vind je op www.torhout.be/UiTPAS-kansentarief.

Het sociaal tarief geeft 80% korting voor

  • alle activiteiten, voorstellingen en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur. Je vindt heel wat activiteiten terug op de webshop van de stad;
  • alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in Torhout;
  • het inschrijvingsgeld en lidgeld voor erkende Torhoutse diensten en verenigingen, en alle activiteiten georganiseerd door die diensten en verenigingen.

Voorwaarden

Het Sociaal Tarief is er voor elke inwoner van Torhout (gedomicilieerd) én: 
  • waarvan na een gesprek in het sociaal huis blijkt dat je het financieel moeilijk hebt.
Of 
  • voor pleegkinderen die in een pleeggezin in Torhout verblijven en er gedomicilieerd zijn.
  • inwoners van Tordale, De Ent en 't Groot Hersberge: raadpleeg het Sociaal Huis of het reglement voor de verdere voorwaarden. 

Toegekende kortingen terugvorderen

Elke erkende Torhoutse dienst of organisatie is verplicht om het Sociaal Tarief aan te bieden. De toegekende kortingen kan je als dienst of organisatie 2 maal per jaar terugvorderen van het Lokaal Bestuur Torhout (indienen tegen 15 mei en/of 15 november).

De buitenschoolse kinderopvanginitiatieven kunnen de toegekende kortingen 1 maal per jaar terugvorderen voor het volledige kalenderjaar. De dienst Kinderopvang van het lokaal bestuur verwittigt hen hiervan op het einde van het jaar. Meer info via kinderopvang@torhout.be