Sociaal tarief

Het sociaal tarief geeft 75% voor:

  • alle activiteiten, voorstellingen en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur. Je kan heel wat activiteiten terugvinden op de webshop van de stad;
  • alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in Torhout;
  • het inschrijvingsgeld en lidgeld voor erkende Torhoutse diensten en verenigingen, alsook alle activiteiten georganiseerd door die diensten en verenigingen.

Elke erkende Torhoutse dienst of organisatie is verplicht om het Sociaal Tarief aan te bieden. De toegekende kortingen kan je als dienst of organisatie 2 maal per jaar terugvorderen van het Lokaal Bestuur Torhout (indienen tegen 15 mei en/of 15 november).

De buitenschoolse kinderopvanginitiatieven kunnen de toegekende kortingen 1 maal per jaar terugvorderen voor het volledige kalenderjaar. Ze worden hiervan verwittigd door de dienst kinderopvang van het lokaal bestuur op het einde van het jaar. Meer info via kinderopvang@torhout.be.

Voorwaarden

Het Sociaal Tarief is er voor elke inwoner van Torhout (gedomicilieerd) én: 
- waarvan na een gesprek in het sociaal huis blijkt dat je het financieel moeilijk hebt.
- Of 
  • voor pleegkinderen die in een pleeggezin in Torhout verblijven en er gedomicilieerd zijn
  • inwoners van Tordale, De Ent en 't Groot Hersberge: raadpleeg het Sociaal Huis of het reglement voor de verdere voorwaarden.