Sociaal tarief

Met het Sociaal Tarief geniet je van 75% korting voor:

  • alle activiteiten, voorstellingen en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur. Je kan heel wat activiteiten terugvinden op de webshop van de stad.
  • alle diensten en verenigingen die het logo gebruiken, zoals Torhoutse jeugdverenigingen, Vorming TIC Rembert, de Kunstacademie, sportverenigingen...
  • alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in Torhout 

Met het Sociaal Tarief geniet je van 75% korting voor:

  • alle activiteiten, voorstellingen en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur. Je kan heel wat activiteiten terugvinden op de webshop van de stad.
  • alle diensten en verenigingen die het logo gebruiken, zoals Torhoutse jeugdverenigingen, Vorming TIC Rembert, de Kunstacademie, sportverenigingen...
  • alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in Torhout 

Het Sociaal Tarief vraag je aan bij het Sociaal Huis (Aartrijkestraat 11/A 8820 Torhout). Bij toekenning, ontvang je een sociaal pasje.Het sociaal pasje kan je voor elk gezinslid aanvragen. 

Dat pasje is verloopt jaarlijks op 31 augustus. Elk jaar dient het pasje opnieuw aangevraagd te worden.

Wil je als Torhoutse dienst of organisatie ook het Sociaal Tarief aanbieden? Per legislatuur kan je het intekenformulier invullen en bezorgen aan het Lokaal Bestuur. De toegekende kortingen kan je jaarlijks terugvorderen van het Lokaal Bestuur Torhout (mits erkenning en intekening). 

Voor wie?

Het Sociaal Tarief is er voor elke inwoner van Torhout (gedomicilieerd) én: 
- waarvan na een gesprek in het sociaal huis blijkt dat je het financieel moeilijk hebt.
- Of 
  • voor pleegkinderen die in een pleeggezin in Torhout verblijven en er gedomicilieerd zijn
  • inwoners van Tordale, De Ent en 't Groot Hersberge: raadpleeg het Sociaal Huis of het reglement voor de verdere voorwaarden. 

Voorwaarden

Het Sociaal Tarief is er voor elke inwoner van Torhout (gedomicilieerd) én: 
- waarvan na een gesprek in het sociaal huis blijkt dat je het financieel moeilijk hebt.
- Of 
  • voor pleegkinderen die in een pleeggezin in Torhout verblijven en er gedomicilieerd zijn
  • inwoners van Tordale, De Ent en 't Groot Hersberge: raadpleeg het Sociaal Huis of het reglement voor de verdere voorwaarden.