Sociaal tarief

Mensen met een sociaal pasje genieten van het sociaal tarief, zijnde 75% korting voor tal van activiteiten, voorstellingen, inschrijvingsgeld...

Het Sociaal Tarief vraag je aan bij het Sociaal Huis (Aartrijkestraat 11/A 8820 Torhout). Bij toekenning, ontvang je een sociaal pasje.Het sociaal pasje kan je voor elk gezinslid aanvragen.

Dat pasje is verloopt jaarlijks op 31 augustus. Elk jaar dient het pasje opnieuw aangevraagd te worden.

Het sociaal tarief geeft 75% voor:

  • alle activiteiten, voorstellingen en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur. Je kan heel wat activiteiten terugvinden op de webshop van de stad;
  • alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in Torhout;
  • het inschrijvingsgeld en lidgeld voor erkende Torhoutse diensten en verenigingen, alsook alle activiteiten georganiseerd door die diensten en verenigingen.

Elke erkende Torhoutse dienst of organisatie is verplicht om het Sociaal Tarief aan te bieden. De toegekende kortingen kan je als dienst of organisatie jaarlijks terugvorderen van het Lokaal Bestuur Torhout.

Voor wie?

Het Sociaal Tarief is er voor elke inwoner van Torhout (gedomicilieerd) én: 
- waarvan na een gesprek in het sociaal huis blijkt dat je het financieel moeilijk hebt.
- Of 
  • voor pleegkinderen die in een pleeggezin in Torhout verblijven en er gedomicilieerd zijn
  • inwoners van Tordale, De Ent en 't Groot Hersberge: raadpleeg het Sociaal Huis of het reglement voor de verdere voorwaarden. 

Voorwaarden

Het Sociaal Tarief is er voor elke inwoner van Torhout (gedomicilieerd) én:��
- waarvan na een gesprek in het sociaal huis blijkt dat je het financieel moeilijk hebt.
- Of 
  • voor pleegkinderen die in een pleeggezin in Torhout verblijven en er gedomicilieerd zijn
  • inwoners van Tordale, De Ent en 't Groot Hersberge: raadpleeg het Sociaal Huis of het reglement voor de verdere voorwaarden.