Sociaal tarief

Voorwaarden

Het Sociaal Tarief is er voor elke inwoner van Torhout (gedomicilieerd) én:
  • Waarvan na een gesprek in het sociaal huis blijkt dat er financiële moeilijkheden zijn
OF
  • voor pleegkinderen die in een pleeggezin in Torhout verblijven en er gedomicilieerd zijn

Het Sociaal Tarief vraag je aan bij het Sociaal Huis (Aartrijkestraat 11/A 8820 Torhout). Bij toekenning, ontvang je een sociaal pasje. Het sociaal pasje kan je voor elk gezinslid aanvragen.

Dat pasje is verloopt jaarlijks op 31 augustus. Elk jaar dient het pasje opnieuw aangevraagd te worden.

Wat de inwoners van Tordale, De Ent en 't Groot Hersberge betreft: raadpleeg het Sociaal Huis of het reglement voor de voorwaarden. 

Procedure

Mensen met financiële moeilijkheden in Torhout kunnen het sociaal tarief aanvragen. Heb je recht op het sociaal tarief, dan ontvang je een sociaal pasje, waarmee je 75% korting krijgt voor heel wat activiteiten, opleidingen... in Torhout, zoals: 
 
  • alle activiteiten, voorstellingen en opleidingen georganiseerd door het Lokaal Bestuur. Je kan heel wat activiteiten terugvinden op de webshop van de stad;
  • alle buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in Torhout;
  • het inschrijvingsgeld en lidgeld voor alle erkende Torhoutse diensten en verenigingen, alsook alle activiteiten georganiseerd door die diensten en verenigingen.-Elke erkende Torhoutse dienst of organisatie is verplicht om het Sociaal Tarief aan te bieden. Hieronder vind je een lijst van alle erkende verenigingen.
  • De toegekende kortingen kan je als dienst of organisatie jaarlijks terugvorderen van het Lokaal Bestuur Torhout. Dit door het subsidieformulier in te vullen op papier of via het eloket (https://www.torhout.be/eloket/formulier/161/aanvraag-subsidie-sociaal-tarief