Snelheidsremmende maatregelen in Sint-Henricus

De voorbije jaren organiseerde het Lokaal Bestuur Torhout twee participatiemomenten.

Op basis van de input uit deze participatiemomenten en na goedkeuring van een subsidiedossier gaat het lokaal bestuur over tot het definitief aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen in de Sint-Henricusstraat en de Paleputstraat. De proefopstellingen die reeds geplaatst werden, zullen nu permanent aangelegd worden.

Locaties

De definitieve wegversmallingen komen:

 • Aan het begin van de bebouwde kom in de Sint-Henricusstraat, richting Gits (in de vorm van een verkeerspoort);
 • Bij het binnenrijden van de Sint-Henricusstraat, komende van de Rijksweg, ter hoogte van huisnummers 8 en 25;
 • In de Paleputstraat;
 • Bij het inrijden van de Zonstraat (in de vorm van een verkeerspoort);
 • Bij het inrijden van de Sterstraat (in de vorm van een verkeerspoort).

Het kruispunt van de Paleputstraat met de Sint-Henricusstraat wordt ingesnoerd met wegmarkeringen. Hierdoor zal het kruispunt duidelijk herkenbaar zijn voor alle weggebruikers.

De werken zullen uitgevoerd worden door de technische dienst.

Timing

 • Startdatum: maandag 21 september 2020.
 • Vermoedelijke einddatum: half/eind oktober 2020.

De werken worden uitgevoerd in verschillende fases:

 • Fase 1: Sint-Henricusstraat - tussen de Zonstraat en de Paleputstraat;
 • Fase 2: Sint-Henricusstraat - de Paleputstraat en de Blauwpannestraat;
 • Fase 3: Paleputstraat - tussen de Zonstraat en de Sint-Henricusstraat;
 • Fase 4: Zonstraat;
 • Fase 5: Paleputstraat - tussen de Zonstraat en de Sterstraat;
 • Fase 6: Sterstraat.

Overlappingen tussen verschillende fases is mogelijk afhankelijk van de vooruitgang en de weersomstandigheden.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Gemotoriseerd verkeer: er wordt een plaatselijke omleiding voorzien ter hoogte van de werken.
 • Fietsers en voetgangers kunnen blijven passeren.

Snelheidsremmende maatregelen

Hieronder kan je de ontwerpen van de snelheidsremmende maatregelen per locatie terugvinden.

Algemeen:

 • Alle wegversmallingen worden aangelegd met boordstenen. Op de stenen komen reflectoren zodat de versmallingen bij slechts weer en in het donker duidelijk zichtbaar blijven.
 • Aan de zijkant van de wegversmallingen komen paaltjes en/of vaste signalisatie en wegmarkeringen.
 • In de Sint-Henricusstraat zullen fietsers naast de wegversmallingen kunnen rijden op aparte fietsstroken. In de Paleputstraat zal dit niet lukken door de beperkte wegbreedte.
Gepubliceerd op woensdag 16 september 2020 0 u.