We ontharden en vergroenen de volgende maanden meer dan 11.000 m²

Met de aankoop van het voormalige gebouw van FOD Financiën op de Burg, de gebouwen van de Carrefour in de Zuidstraat en de bedrijfsgebouwen van meubelfabriek Thor wil het lokaal bestuur van Torhout inzetten op een duurzame en groenere ontwikkeling van het stadscentrum.

In afwachting van verdere ontwikkelingen, werden de aangekochte gebouwen en sites onderzocht door een studiebureau. De conclusies van dit onderzoek zijn - zoals verwacht - dat een groot deel van de gebouwen in zeer slechte staat zijn. Daarnaast werden er in het gebouw van FOD Financiën en in een gedeelte van de bedrijfsgebouwen van site Thor asbest en andere schadelijk stoffen aangetroffen. Hierdoor kunnen we deze gebouwen niet (tijdelijk) hergebruiken.

Daarom kiest het lokaal bestuur ervoor om deze gebouwen op een duurzame en selectieve manier te slopen en het vrijgekomen gebied te vergroenen. Zo creëren we op een heel korte termijn vrije en groene ruimtes.

Alles samen wordt er een oppervlakte van meer dan 2 voetbalvelden of 11.000 m2 onthard. De vrijgekomen ruimtes worden groene zones. Die creëren nieuwe mogelijkheden voor ontspanning en evenementen. Het vergroenen van bebouwde zones komt het klimaat ten goede en draagt zo op een positieve manier bij aan een leefbaar stadscentrum voor iedereen.

  • Het gebouw van FOD Financiën op de Burg wordt gesloopt en wordt aangelegd als groenzone. Het vormt een nieuwe en kortere verbinding tussen het stadscentrum en de tuin van de Brouckere. Het gebied wordt meegenomen in de heraanleg van park de Brouckere.
  • In afwachting van een nieuwe ontwikkeling van centrumparking Hofstraat wordt ook de voormalige Carrefour afgebroken. In de plaats komt een beperkte, waterdoorlatende parking en een groenzone.
  • De oudste gebouwen van meubelfabriek Thor zijn in zeer slechte staat, het regent er binnen en zowel in de dakbedekking, als in de vloerplaat werd er asbest vastgesteld. Die gebouwen worden gesloopt en de oppervlakte wordt met gras ingezaaid. Die nieuwe groenzone zal door de inwoners van Torhout gebruikt kunnen worden voor allerhande activiteiten.

De werken aan de gebouwen van FOD Financiën en Thor starten dit voorjaar. De sloop van de voormalige Carrefour volgt in het najaar.

De kostprijs voor deze werken werd vastgelegd op 567.446,70 euro exclusief btw (raming: 910.450,40 euro).

Gepubliceerd op maandag 27 februari 2023 8.05 u.