Schoolstraat in Don Bosco

Bij het begin en op het einde van een schooldag kan het vrij druk zijn aan de schoolpoort. De wirwar van voetgangers, fietsers en auto's aan de school kan een onveilig gevoel veroorzaken.

Een schoolstraat is een straat waar een halfuur voor en een halfuur na schooltijd enkel voetgangers en fietsers zijn toegelaten. Enkel prioritaire voertuigen, zoals brandweerwagens, en auto's waarvan de bestuurder in het bezit is van een vergunning hebben een halfuur voor en een halfuur na schooltijd toegang tot de straat. Uiteraard mogen deze chauffeurs op geen enkel ogenblik de voetgangers en fietsers in gevaar brengen of hinderen. Tijdens deze periode wordt de straat afgesloten met een octopusslagboom.

Schoolstraat in de Pastoriestraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de verkeersveiligheid in de omgeving van de Revinzeschool in Don Bosco aan te pakken. Het project zal verlopen in 2 fasen waarbij op korte termijn en in een eerste fase volgende zaken zullen gebeuren:

  • Het stukje Pastoriestraat tussen de inrit parking kerkplein en de inrit links van de Boltra/turnzaal wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Hiervoor worden er paaltjes gezet.
  • Het resterende deel Pastoriestraat richting Lindenstraat wordt omgevormd tot een schoolstraat. Bij een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer bij schoolbegin en -einde geweerd. Enkel voetgangers en fietsers mogen gebruik maken van de schoolstraat.
  • Aan het kruispunt Pastoriestraat/Lindenstraat komt een octopuspaal met slagboom waarmee de straat fysiek kan afgesloten worden tijdens de uren van de schoolstraat.
  • De aanwezige zoen- en vroemzones in de Pastoriestraat worden weggenomen en worden vervangen door 2 nieuwe zoen- en vroemzones. Eén in de Revinzestraat en één op het kerkplein. 
  • Het kruispunt Pastoriestraat/Lindenstraat wordt aangepast i.f.v. het toekomstig afsluiten van de Pastoriestraat en de verkaveling van de Mandel.

Op vandaag is een gedeelte van de Pastoriestraat eenrichtingsverkeer, dit wordt in het nieuwe ontwerp opgeheven.

In een tweede fase zal de ruimere omgeving van het kerkplein met inbegrip van het speelplein en de groenzones aangepakt worden. Deze fase wordt voorzien in de loop van 2020.

Timing

De werken starten vanaf 14 oktober 2019 en hebben een duurtijd tot zeker half november, afhankelijk de weersomstandigheden en de uitharding van de beton. Vanaf 14 oktober 2019 wordt het kruispunt afgesloten. Na het terug openstellen van het kruispunt wordt de Pastoriestraat afgesloten en de schoolstraat ingevoerd.

Bereikbaarheid 

  • De Pastoriestraat richting Beukenstraat inrijden vanuit de Lindenstraat blijft mogelijk door een tijdelijk eenrichtingverkeer tijdens de werkzaamheden.
  • Komende van de Beukenstraat/Olmenstraat wordt het verkeer omgeleid via de Eikenstraat/Lindenstraat.
  • Tijdens de werken zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn in de Pastoriestraat tussen de Revinzestraat en de Lindenstraat. Het verkeer wordt omgeleid via Don Boscoplein/Lindenstraat.

Huisvuilophaling

De huisvuilophaling wijzigt niet. De ophaaldienst is op de hoogte gebracht van deze werken.

Info: 

  • Vragen/meldingen over de wegenwerken kunnen ook steeds worden gesteld via wegenwerken@torhout.be met als onderwerp "Pastoriestraat".
  • Dienst ruimte: tel. 050 22 11 39
Gepubliceerd op vrijdag 11 oktober 2019 12.05 u.