Scenario 3: co-house

In dit scenario gaan we back to the roots: de villa wordt opnieuw een plek waar mensen wonen. Dit keer geen graven en gravinnen, wel Torhoutenaren die bewust kiezen voor co-housing.

De villa wordt volgens haar historische opbouw logisch opgedeeld in verschillende woonunits: een mix van studio’s, een woning en een appartement. Elke woonunit heeft een aantal unieke eigenschappen, zichten en historische elementen. Omwille van de mix van verschillende groottes en types woningen, zal hier ook een frisse mix van bewoners neerstrijken. Een cohousing zou geen echte cohousing zijn als er geen ruimtes gedeeld worden: in ‘s Gravenwinkel liggen deze gedeelde (leef)ruimtes op de gelijkvloerse verdieping in het historische gedeelte. Een nog te realiseren nieuwbouwvolume lost het toegankelijkheidsprobleem op. Dit nieuwe gebouw zal qua vormentaal refereren aan het historische volume. De tuin blijft publiek domein, waar elke Torhoutenaar terecht kan.

Inzichten ontwikkeling

  • Dit scenario vergt zware restauratieve ingrepen om afzonderlijke woonunits te creëren die voldoen aan de huidige normen. Denk hierbij aan: schrijnwerk vervangen, wijziging vloeropbouw, brandcompartimentering, toevoegen sanitaire cel, nieuwe compartimentering van de bestaande structuur, ...
  • Dit scenario zoekt naar een woonvorm waarbij het publieke karakter van de tuin behouden kan worden.
  • Een nog te realiseren nieuwbouwvolume is nodig om nieuwe verticale circulatie toe te voegen en voldoende oppervlakte te vrijwaren voor de woonunits. In deze zone staat echter een waardevolle boom die in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de stad eventueel herplaatst kan worden in de tuin.
  • Afbraak van de garage is in dit scenario niet noodzakelijk.
  • Denk bij dit scenario ook aan alternatieven - die allemaal wel rond de thematieken 'wonen' en 'verblijven' draaien - zoals een bed & breakfast, studioverblijf of een hotel.

Toekomstige bewoners komen (op zijn zachtst gezegd) in een uniek historisch pand terecht. Hier wonen betekent ook: actief onderdeel uitmaken van het publieke leven. Je deelt je tuin namelijk met alle Torhoutenaren.