Ruitjesbosbeek: van betonnen beek naar open waterbuffer

We willen wateroverlast in onze stad vermijden. Een goede afwatering is hiervoor cruciaal. Daarom wordt de Ruitjesbosbeek door de provincie West-Vlaanderen terug in een open tracé gelegd.

Zo kan het regenwater beter opgevangen worden en doorstromen in de buurt van de Ruitjesbosstraat.

De werken voor de aanleg van de open tracé starten in de week van 29 maart en duren ongeveer 3 weken.

Hoe ziet het open tracé er precies uit?

Het gekleurde gedeelte dat je ziet op het plan hieronder is de Ruitjesbosbeek, die dwars op de Ruitjesbosstraat uitkomt tussen huisnummers 4 en 6.

De beek komt in een ruimer profiel met meer ruimte voor water en een paar stuwtjes om het te vlug afvoeren van water te vermijden en de buffercapaciteit maximaal te benutten. Hierdoor wordt de biodiversiteit en de infiltratie van het water verbetert. Het zal zorgen voor minder wateroverlast en meer ruimte voor water waar het kan.

Wat ging er aan deze werken vooraf?

De oorspronkelijke betonnen buizen waren volledig doorworteld en functioneerden niet meer naar behoren. Om een maximaal waterbuffer te krijgen en een ecologische meerwaarde te creëren werd daarom gekozen om de beek in een open tracé aan te leggen.

Voor de werken moesten eerst bomen gerooid worden, waardoor deze plek er minder idyllisch uitziet.

In het ontwerp werd er zoveel mogelijk rekening gehouden met het behouden van de bomen, maar dit was helaas niet overal mogelijk. Gelukkig neemt de natuur het snel weer over en zal de beek op korte termijn een heel pak interessanter worden op ecologisch vlak. Want zeg nu zelf, betonnen buizen of een beek vol leven, wat zou jij kiezen?

Gepubliceerd op woensdag 24 maart 2021 0 u.