Riolerings- en wegenwerken Ambachtstraat

In het kader van de werken in de Noordlaan moeten er ook riolerings- en wegenwerken in de Ambachtstraat uitgevoerd worden. Zo ook in het doodlopende deel ter hoogte van huisnummers 5, 7 en 9. Er wordt een nieuwe DWA-leiding en persleiding aangelegd, zodat het RWA en DWA gescheiden kunnen worden.

Welke werken worden uitgevoerd?

Riolerings- en wegenwerken op de helft van de rijweg (aan de zijde van huisnummer 5).

Wanneer zijn de werken? (*)

Start werken: maandag 8 november.

  • 8 en 9 november: opbraak rijweg en uitvoeren van sonderingen.
  • 10 november: plaatsen van bronbemaling om grondwaterpeil naar beneden te halen.
  • 15 november: start met de rioleringswerken in fase 1.

Vermoedelijk einde werken: eind december 2021.

(*) Het weer en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.

Waarmee moet je rekening houden?

De aannemer voert de werken uit in 2 fasen.

Fase 1 - oranje zone (zie afbeelding hiernaast).

Fase 2 - groene zone (zie afbeelding hiernaast).

De bovenbouw van beide fasen (beton) wordt in één keer gegoten na de rioleringswerken. Omdat de beton moet uitharden, zal dit deel van de rijweg tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Tijdens de werken blijft de andere rijhelft bereikbaar. Opgelet: op sommige momenten zullen hier werfmachines moeten rijden, waardoor deze rijhelft tijdelijk niet bereikbaar is.

De aannemer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de toegangen. De aannemer kan hiervoor ook langskomen tijdens de werkzaamheden. Wij vragen echter, indien mogelijk, een andere toegang te nemen tot jullie perceel/bedrijf.