Ontdek hier de resultaten van de bevraging "Torhout op de fiets"

Naar aanleiding van de opmaak van het fietsbeleidsplan lanceerde het Lokaal Bestuur Torhout, in samenwerking met de mobiliteitsexperten van Traject nv, de online bevraging “Torhout op de fiets”.

Het doel van de enquête was om zicht te krijgen op het fietsverplaatsingspatroon van de Torhoutenaar. We brachten in beeld hoe de burgers het fietsen in Torhout beleven. Met behulp van de bevraging kregen we zicht op goede punten, knelpunten en de routes van de Torhoutse fietsers.

989 personen namen deel aan de enquête. 83% van de respondenten woont in Torhout. Het merendeel hiervan woont in het centrum (32%). Daarnaast zijn de wijken Don Bosco (15%), Goede Herder (11%) en Wijnendale (10%) goed vertegenwoordigd in de enquête.

Fietspotentieel

Belangrijke conclusie van deze bevraging: het fietspotentieel in Torhout is heel groot. Liefst 72% van de respondenten zou overwegen om de auto vaker thuis te laten staan als er meer maatregelen zouden genomen worden ten voordele van de fietsveiligheid.

Fietspaden en kwaliteit ervan

 Wat de fietspaden en de kwaliteit ervan betreft, scoren volgende straten duidelijk het best:

 • De Groene 62;
 • De Oostendestraat buiten de R34 (richting Wijnendale);
 • De R34 (Noordlaan-Vredelaan);
 • De fietssnelweg F32;
 • Het noordelijk deel van de Rijselstraat;
 • De Zwevezelestraat ter hoogte van basisschool Ten Parke in het centrum van Goede Herder;
 • De Sint-Jozefstraat en
 • De as Markt-Zuidstraat.

Volgens de respondenten ligt er nog werk voor de boeg in:

 • Het zuidelijk deel van de Rijselstraat;
 • De Roeselaarseweg;
 • De Aartrijkestraat;
 • De Zeeweg;
 • De Papebrugstraat;
 • De Brildam;
 • De Ernest Claeslaan;
 • De Hugo Verriestlaan;
 • De Groenhovestraat;
 • De Ruddervoordestraat;
 • De Kwaplasstraat;
 • De Schavelarestraat;
 • De Driekoningenstraat;
 • De Steenveldstraat en de Heidestraat;
 • De Oude Wijnendalestraat;
 • De Consciencestraat en Steenstraat in Wijnendale;
 • De Oostendestraat en de ’s Gravenwinkelstraat in het winkelhart.

Fietsbeleving

Gevraagd naar de fietsbeleving zien we duidelijke pluspunten en werkpunten:

 • 70% van de respondenten vindt dat er voldoende bewegwijzering is op de fietsroutes.
 • 61% vindt dat er voldoende fietsstraten en fietszones zijn.
 • 55% vindt de schoolomgevingen veilig.
 • 54% ziet voldoende fietsenstallingen in Torhout.
 • 53% vindt dat er voldoende deelfietsen ter beschikking zijn.
 • 48% vindt de fietsoversteekplaatsen veilig.
 • 39% vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Torhout.
 • 38% vindt de fietspaden van goede kwaliteit.

Voorgestelde maatregelen

Het minderen van (snel) gemotoriseerd verkeer loopt als een rode draad doorheen de antwoorden:

 • 76% vindt vlotte fietsverbindingen belangrijker dan vlotte autoverbindingen.
 • 72% vindt zone 30 een goede maatregel voor verkeersveiligheid.
 • 65% vindt snelheidsremmers een goede maatregel om de snelheid van auto’s te verlagen.
 • 65% wil meer autoluwe en autovrije plaatsen in het centrum en de wijken.

Welke concrete maatregelen stellen de respondenten voor om tot betere fietsverbindingen te komen?

Betere fietspaden en meer fietsstraten/fietszones werden het meest vermeld.

Voor extra fietsstraten en fietszones kijken de inwoners en bezoekers vooral naar het centrum van Torhout, samen met de Rozeveldstraat en het centrum van Driekoningen/Sint-Jozef Arbeider.

Prioritair aan te pakken fietsoversteekplaatsen concentreren zich rond de aansluiting op het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Noordlaan, het kruispunt van de Oostendestraat met de Hogestraat en de Zomerstraat, het kruispunt van de Bruggestraat met de R34, het kruispunt van de Keibergstraat met de R34 en het kruispunt van de Ruddervoordestraat met de Kasteelstraat.

We hebben hier, samen met Vlaanderen, al werk van gemaakt door aan het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat een conflictvrije oversteek voor fietsers te realiseren en de nieuwe state-of-the-art fietsinfrastructuur met de fietstunnel en fietsbrug in de omgeving van de Lichterveldestraat-Tuinstraat-Tinnenburgstraat biedt een alternatief voor het kruispunt van de Ruddervoordestraat met de Kasteelstraat.

Betere fietspaden worden prioritair gevraagd in de Aartrijkestraat, Oude Wijnendalestraat, Roeselaarseweg, Ruddervoordestraat en Zeeweg

De mobiliteitsexperten van Traject nv hechten heel veel belang aan goede fietsenstallingen. Een veilige haven voor een fiets trekt fietsverkeer aan. Ook hiermee ging het lokaal bestuur aan de slag. Zo plaatsten we de voorbije maanden mooie en degelijke fietsenstallingen in het straatbeeld.

Zo zijn er de fietsnietjes die je terug kan vinden in de nieuwe stadskern, de nieuwe overdekte fietsenstalling op centrumparking Hofstraat en de fietsparkeerplaatsen met fietsrekken in de Beerstraat en op parking De Gheldere.

Input voor opmaak fietsbeleidsplan

De resultaten van deze bevraging zorgen samen met de conclusies van het terreinbezoek en het overleg met diverse stakeholders voor input bij de verdere opmaak van het fietsbeleidsplan. De komende maanden bepalen we samen de ambities en doelstellingen voor het fietsbeleid in Torhout. Het fietsbeleidsplan zal een pakket aan concrete actiemaatregelen bevatten.

Het finale fietsbeleidsplan wordt tegen begin september verwacht.

Wil je als eerste onze 30 fietsacties leren kennen? Schrijf je in voor onze workshop op woensdag 19 april om 19.30 uur in het Stadskantoor - Aartrijkestraat 11/b

Gepubliceerd op maandag 20 maart 2023 7.57 u.