Reglement verharden private toegangswegen

Het Lokaal Bestuur Torhout voorziet een toelage voor eigenaars die een private toegangsweg met openbaar karakter leidend naar landbouwbedrijfswoningen of naar landelijk gelegen woningen willen verharden met steenslag of asfalt.

Wil je de toegangsweg verharden met asfalt? Dan moet je vooraf een omgevingsvergunning aanvragen.

Vraag hier je toelage aan

Voorwaarden

De toelage bedraagt 60 % van de kosten berekend op het factuurbedrag, btw inbegrepen.

De verharde toegangsweg moet minimum 50 meter lang zijn. De maximaal te betoelagen lengte bedraagt 1.000 meter.

Voorwaarden voor het verharden met steenslag:

  • Type 0/22 tot 0/40.
  • Maximale tussenkomst van 2 ton steenslag per (volle) schijf van 10 lopende meter weglengte.
  • Kosten voor het openspreiden van de steenslag blijven ten laste van de aanvrager.
  • Eenzelfde opdracht wordt slechts 1 keer per jaar betoelaagd.

Voorwaarden voor het verharden met asfalt

  • De verharding heeft een dikte van minstens 5 centimeter en wordt aangebracht op een voldoende fundering.
  • De breedte van de verharding dient minstens 2 meter te zijn.
  • Maximale tussenkomst van 27 euro per lopende meter weglengte.
  • De toelage is eenmalig.