Reglement aangepaste vakanties voor nierdialysepatiënten