Publieksmomenten

Het ontwerpteam kreeg een jaar de tijd om een masterplan voor de binnenstad uit te werken. De stad wou daarin optimaal informeren en de bevolking ook inspraak geven.