Project Parkstraat - Bollestraat

Huidige werken (en timing)

De werken in de Park-, Bolle- en Kwaplasstraat duren tot en met eind maart 2021.
 • In de Parkstraat komt een nieuwe toplaag asfalt, een voetpad en groenaanplantingen.
 • In de Bollestraat komt een nieuwe toplaag asfalt, zijbermen en groenaanplantingen.
 • In de Kwaplasstraat komt een nieuwe toplaag asfalt, zijbermen en groenaanplantingen.
Na het afwerken van de Park-, de Bolle- en de Kwaplasstraat schuift de werf op naar de Koolskampstraat. Na het afronden van de werken in de Koolskampstraat is de Koddaertstraat aan de beurt. De nutsleidingen en de riolering worden er heraangelegd.
Het einde van het volledige project in de Goede Herder is voorzien tegen juni 2021.

Bereikbaarheid

 • De Parkstraat is afgesloten tussen de Schavelarestraat en de Langevijverstraat.
 • De Bollestraat is afgesloten tussen de Leenstraat en de Hennestraat.
 • De Kwaplasstraat is afgesloten tussen de Merelaarstraat en de Vossebergstraat.
 • Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Koolskampstraat (Park- en Bollestraat) of via de Ruddervoordestraat en de Zwevezelestraat (Kwaplasstraat).
 • Fietsers rijden om via de Zwevezelestraat (Park- en Bollestraat) of via de Ruddervoordestraat en de Nachtegaalstraat (Kwaplasstraat).
 • De bushalte in de Schavelarestraat blijft bereikbaar.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Parkstraat/Bollestraat is hier dan ook een concrete uitwerking van.

In diverse straten wordt een gescheiden riolering aangelegd: het vuilwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation in Kortemark, het regenwater wordt in een aparte leiding verzameld en naar de dichtstbijzijnde beken afgevoerd. De waterkwaliteit van de Regenbeek en Koebeek zal na uitvoering van het project sterk verhogen. De wijk Goede Herder wordt op deze manier met vuilwaterleidingen verbonden tot aan het rioolstelsel dat richting Vredelaan afwatert.

Het project wordt getrokken door diverse partijen. Aquafin is bouwheer van dit dossier en staat in voor de realisatie van de bovengemeentelijke riolering en aanleg van de pompstations, de rioolbeheerder Infrax staat in voor de gemeentelijke riolering in een aantal zijstraten van de wijk. Tot slot vernieuwt de stad Torhout de integrale rijweg en voetpaden met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de snelheid in de wijk.

Het project wordt uitgevoerd in 2 grote fasen, waarbij fase I in 2017-2018 gerealiseerd werd en fase II in 2019-2020 gerealiseerd zal worden.

FASE I werd reeds uitgevoerd:

 • Deelfase 1: Bollestraat, vanaf Groenestraat tot huisnummer 25;
 • Deelfase 2: Bollestraat, vanaf huisnummer 25 tot en met het kruispunt Schavelarestraat/Koolskampstraat;
 • Deelfase 5: Bermstraat;
 • Deelfase 6: onder spoorweg ter hoogte van de beek en het nieuwe bufferbekken;
 • Deelfase 7: kruispunt Rijselstraat/Bermstraat;
 • Deelfase 8: bufferbekken en doorsteek gracht naar de Bollestraat;
 • Deelfase 9: Schavelarestraat, tussen de spoorweg en het kruispunt met de Bollestraat;
 • Deelfase 10: Leenstraat, tussen de Bollestraat en de spoorweg.

FASE II wordt in verschillende deelfasen uitgevoerd in 2019-2020:

 • Deelfase 3: Bollestraat vanaf het kruispunt met de Schavelarestraat tot het kruispunt met de Koddaertstraat;
 • Deelfase 4: Schavelarestraat, tussen de Koolskampstraat en de Parkstraat;
 • Deelfase 8: Veldweg en zijstraat van de Rijselstraat van huisnummer 130 tot en met huisnummer 138;
 • Deelfase 11: tankstation Schavelarestraat;
 • Deelfase 12: Parkstraat, vanaf het kruispunt met de Schavelarestraat tot en met het kruispunt met de Tulpenstraat;
 • Deelfase 13: Parkstraat, tussen de Tulpenstraat en de Oude Regenbeek;
 • Deelfase 14: Bollestraat, vanaf het kruispunt met de Koddaertstraat tot aan het tankstation aan huisnummer 123;
 • Deelfase 15: Bollestraat, vanaf huisnummer 123 tot aan de Ringaartbeek;
 • Deelfase 16: Koddaertstraat, tussen de Bollestraat en de Koolskampstraat;
 • Deelfase 17: openleggen van de Oude Regenbeek ter hoogte van de Parkstraat;
 • Deelfase 18: Koolskampstraat, tussen de Schavelarestraat en de Koddaertstraat;
 • Deelfase 19: Koolskampstraat, vanaf de Koddaertstraat tot aan het tankstation aan huisnummer 45;
 • Deelfase 20: Koolskampstraat, tussen huisnummer 45 en de Hennestraat;
 • Deelfase 21: Kwaplasstraat, tussen huisnummer 51 en huisnummer 63A;
 • Deelfase 22: tankstation in de Parkstraat, ter hoogte van de Oude Regenbeek;
 • Deelfase 23: tankstation in de Bollestraat, ter hoogte van huisnummer 123;
 • Deelfase 24: tankstation ion in de Koolskampstraat, ter hoogte van huisnummer 45;
 • Deelfase 25: tankstation in de Kwaplasstraat, ter hoogte van huisnummer 63A.