Project Parkstraat - Bollestraat

Welke fases zijn in uitvoering?

 • Koolskampstraat (fase 18) tussen de Schavelarestraat en de Tulpenstraat.
 • Koolskampstraat (fase 19) tussen de Tulpenstraat en huisnummer 47.
 • Koolskampstraat (fase 20) vanaf huisnummer 47 richting Lichtervelde.
 • Koddaardstraat (fase 16).

Waarmee moet je rekening houden?

Koolskampstraat (fase 18, tussen Schavelarestraat en Tulpenstraat)

 • De privédelen voor de aansluiting van de huisputjes worden verder afgewerkt.
 • De riooldeksels worden in de rijweg opgetrokken ter voorbereiding op de aanleg van de toplaag.
 • De onderlaag asfalt is hier gegoten. De aanleg van de toplaag is voorzien op donderdag 18 november.
 • Plaats je wagen buiten de werfzone tot na de asfalteringswerken. Zo loopt je wagen geen schade op tijdens het optrekken van het riooldeksel.
 • Plaats je afvalzakken op het begin of op het einde van de werken. Dit kan ook op de hoeken met de andere straten (de Rozenstraat, de Violierstraat of de Tulpenstraat). Na de asfalteringswerken kan je je afval terug voor je eigen woning plaatsen.
 • De Koolskampstraat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Viereikenstraat, de Parkstraat en de Schavelarestraat.

Koolskampstraat (fase 19, tussen Tulpenstraat en huisnummer 47)

 • De RWA-leiding wordt aangelegd.
 • Na de aanleg van de RWA-leiding wordt de bovenbouw van de rijweg uitgevoerd: het plaatsen van waterontvangers, de aanleg van de greppel en de boordsteen, de funderingswerken, de asfalteringswerken en de aanleg van de voetpaden, opritten en bermen.
 • Plaats je wagen buiten de werfzone.
 • Plaats je afvalzakken op het begin of het einde van de werken. Dit kan ook op de hoeken met de andere straten (de Tulpenstraat of de Dweerstraat).
 • Deze werken zijn vermoedelijk klaar tegen eind 2021, met uitzondering van de toplaag asfalt (maart/april 2022, samen met toplaag fase 20).
 • De Koolskampstraat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Viereikenstraat, de Parkstraat en de Schavelarestraat.

Koolskampstraat (fase 20, vanaf huisnummer 47 richting Lichtervelde)

 • Deze werken zijn gestart op maandag 8 november.
 • De kopmuren van de grachten worden geplaatst. Deze werken nemen een langere tijd in beslag.
 • Om de kopmuren te plaatsen zal er overdag wat hinder zijn doordat er hiervoor een kraan op de rijweg moet staan.
 • 's Morgens en 's avonds is er steeds doorgang mogelijk.

Koddaardstraat

 • Een groot deel van de boordstenen en de greppels werden reeds geplaatst. Door de smalle rijweg kan de straat slecht zijde per zijde afgewerkt worden. De boordstenen en de greppels werden geplaatst aan de zijde met de even huisnummers. De boordstenen aan de zijde met oneven huisnummers worden geplaatst. Ondertussen wordt ook de fundering geplaatst van de bermen en de opritten.
 • Na de aanleg van de boordstenen wordt de fundering van de rijweg aangelegd, worden de opritten, de bermen en het voetpad aangelegd en worden de asfalteringswerken uitgevoerd.
 • Plaats je wagen buiten de werfzone.
 • Plaats je afvalzakken op het begin of het einde van de werken. Dit kan ook op de hoek met de Bollestraat of op de hoek Koolskampstraat-Tulpenstraat
 • Het einde van de werken is voorzien voor eind november/begin december, afhankelijk van de de weersomstandigheden. Afgesloten voor alle verkeer tot en met eind november/begin december 2021.
 • De Koddaardstraat is enkel bereikbaar via de Bollestraat.
 • Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Bollestraat, de Schavelarestraat, de Parkstraat, de Tulpenstraat en omgekeerd.
 • Fietsers rijden om via de Bollestraat, de Schavelarestraat, de Parkstraat, de Tulpenstraat en omgekeerd.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Parkstraat/Bollestraat is hier dan ook een concrete uitwerking van.

In diverse straten wordt een gescheiden riolering aangelegd: het vuilwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation in Kortemark, het regenwater wordt in een aparte leiding verzameld en naar de dichtstbijzijnde beken afgevoerd. De waterkwaliteit van de Regenbeek en Koebeek zal na uitvoering van het project sterk verhogen. De wijk Goede Herder wordt op deze manier met vuilwaterleidingen verbonden tot aan het rioolstelsel dat richting Vredelaan afwatert.

Het project wordt getrokken door diverse partijen. Aquafin is bouwheer van dit dossier en staat in voor de realisatie van de bovengemeentelijke riolering en aanleg van de pompstations, de rioolbeheerder Infrax staat in voor de gemeentelijke riolering in een aantal zijstraten van de wijk. Tot slot vernieuwt de stad Torhout de integrale rijweg en voetpaden met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de snelheid in de wijk.

Het project wordt uitgevoerd in 2 grote fasen, waarbij fase I in 2017-2018 gerealiseerd werd en fase II in 2019-2020 gerealiseerd zal worden.

FASE I werd reeds uitgevoerd:

 • Deelfase 1: Bollestraat, vanaf Groenestraat tot huisnummer 25;
 • Deelfase 2: Bollestraat, vanaf huisnummer 25 tot en met het kruispunt Schavelarestraat/Koolskampstraat;
 • Deelfase 5: Bermstraat;
 • Deelfase 6: onder spoorweg ter hoogte van de beek en het nieuwe bufferbekken;
 • Deelfase 7: kruispunt Rijselstraat/Bermstraat;
 • Deelfase 8: bufferbekken en doorsteek gracht naar de Bollestraat;
 • Deelfase 9: Schavelarestraat, tussen de spoorweg en het kruispunt met de Bollestraat;
 • Deelfase 10: Leenstraat, tussen de Bollestraat en de spoorweg.

FASE II wordt in verschillende deelfasen uitgevoerd in 2019-2020:

 • Deelfase 3: Bollestraat vanaf het kruispunt met de Schavelarestraat tot het kruispunt met de Koddaertstraat;
 • Deelfase 4: Schavelarestraat, tussen de Koolskampstraat en de Parkstraat;
 • Deelfase 8: Veldweg en zijstraat van de Rijselstraat van huisnummer 130 tot en met huisnummer 138;
 • Deelfase 11: tankstation Schavelarestraat;
 • Deelfase 12: Parkstraat, vanaf het kruispunt met de Schavelarestraat tot en met het kruispunt met de Tulpenstraat;
 • Deelfase 13: Parkstraat, tussen de Tulpenstraat en de Oude Regenbeek;
 • Deelfase 14: Bollestraat, vanaf het kruispunt met de Koddaertstraat tot aan het tankstation aan huisnummer 123;
 • Deelfase 15: Bollestraat, vanaf huisnummer 123 tot aan de Ringaartbeek;
 • Deelfase 16: Koddaertstraat, tussen de Bollestraat en de Koolskampstraat;
 • Deelfase 17: openleggen van de Oude Regenbeek ter hoogte van de Parkstraat;
 • Deelfase 18: Koolskampstraat, tussen de Schavelarestraat en de Koddaertstraat;
 • Deelfase 19: Koolskampstraat, vanaf de Koddaertstraat tot aan het tankstation aan huisnummer 45;
 • Deelfase 20: Koolskampstraat, tussen huisnummer 45 en de Hennestraat;
 • Deelfase 21: Kwaplasstraat, tussen huisnummer 51 en huisnummer 63A;
 • Deelfase 22: tankstation in de Parkstraat, ter hoogte van de Oude Regenbeek;
 • Deelfase 23: tankstation in de Bollestraat, ter hoogte van huisnummer 123;
 • Deelfase 24: tankstation ion in de Koolskampstraat, ter hoogte van huisnummer 45;
 • Deelfase 25: tankstation in de Kwaplasstraat, ter hoogte van huisnummer 63A.