Project Parkstraat - Bollestraat

Huidige werken (en timing)

Schavelarestraat

 • Op een aantal herstellingen op het kruispunt van de Schavelarestraat met de Koolskampstraat na zijn alle werken afgerond in de Schavelarestraat. Deze herstellingen zullen samen met de aanleg van de nieuwe toplaag uitgevoerd worden op het einde van de werken in de Koolskampstraat.
 • In de week van 9 november wordt een stuk asfalt hersteld ter hoogte van huisnummer 24.

Bollestraat fase 14 (tussen de Leenstraat en einde bebouwing)

 • De aanleg van de toplaag is door corona even uitgesteld tot de week van 9 november.

Bollestraat fase 15 (tussen einde bebouwing en einde werf)

 • De kopmuren worden op dit moment in de grachten geplaatst.
 • Na de herfstvakantie wordt de persleiding geplaatst en volgen de huisaansluitingen.
 • Eind november/begin december worden de betonnen goten en fundering aangelegd. Hierna wordt de onderlaag in asfalt aangelegd.
 • Afhankelijk van het weer kan de toplaag hierna nog geplaatst worden. Zo niet is de weg wel reeds berijdbaar tijdens de kerstperiode.

Parkstraat fase 13 (tussen de Tulpenstraat en einde werf)

 • Op dit moment worden de huisaansluitingen uitgevoerd. Deze duren tot half november.
 • Vanaf half november zal de nieuwe rijweg zichtbaar worden door de aanleg van de betonnen goten.
 • Bij goed weer zal de asfalt aangelegd worden tegen eind november.
 • Tot slot staat de aanleg van de bermen/opritten in december op de agenda.
 • Eind dit jaar wordt voorzien om de Parkstraat terug open te stellen.

Kwaplasstraat (tussen de Merelaarstraat en de Vossebergstraat)

 • De grondwerken aan de persleiding en riolering duren nog een tweetal weken.
 • Daarna start de aanleg van de nieuwe rijweg.
 • Na de herfstvakantie start de bouw van het pompstation.
 • Het einde van de werken is voorzien rond eind december. De aanleg van het voetpad zal aansluitend gebeuren.

Koolskampstraat (tussen de Schavelarestraat en de Tulpenstraat)

 • De Koolskampstraat start pas op als de Parkstraat volledig afgewerkt is en dit vermoedelijk vanaf januari 2021.

Bereikbaarheid Park- en Bollestraat

 • De Parkstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Schavelarestraat en de Langevijverstraat.
 • De Bollestraat is afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Leenstraat en de Hennestraat.
 • Auto's rijden om via de Koolskampstraat.
 • Fietsers rijden om via de Zwevezelestraat.
 • De bushalte in de Schavelarestraat blijft bereikbaar tijdens de werken.

Neem je de Park- of Bollestraat op weg naar school? Ontdek hieronder een handige infofiche.

Bereikbaarheid Kwaplasstraat

 • Het stuk tussen de Merelaarstraat en de Vossebergstraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
 • Auto's rijden om via de Ruddervoordestraat en de Zwevezelestraat.
 • Fietsers rijden om via de Ruddervoordestraat en de Nachtegaalstraat.
 • De bushalte in de Schavelarestraat blijft bereikbaar tijdens de werken.

Neem je de Kwaplasstraat op weg naar school? Ontdek hieronder een handige infofiche.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Parkstraat/Bollestraat is hier dan ook een concrete uitwerking van.

In diverse straten wordt een gescheiden riolering aangelegd: het vuilwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation in Kortemark, het regenwater wordt in een aparte leiding verzameld en naar de dichtstbijzijnde beken afgevoerd. De waterkwaliteit van de Regenbeek en Koebeek zal na uitvoering van het project sterk verhogen. De wijk Goede Herder wordt op deze manier met vuilwaterleidingen verbonden tot aan het rioolstelsel dat richting Vredelaan afwatert.

Het project wordt getrokken door diverse partijen. Aquafin is bouwheer van dit dossier en staat in voor de realisatie van de bovengemeentelijke riolering en aanleg van de pompstations, de rioolbeheerder Infrax staat in voor de gemeentelijke riolering in een aantal zijstraten van de wijk. Tot slot vernieuwt de stad Torhout de integrale rijweg en voetpaden met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de snelheid in de wijk.

Het project wordt uitgevoerd in 2 grote fasen, waarbij fase I in 2017-2018 gerealiseerd werd en fase II in 2019-2020 gerealiseerd zal worden.

FASE I werd reeds uitgevoerd:

 • Deelfase 1: Bollestraat, vanaf Groenestraat tot huisnummer 25;
 • Deelfase 2: Bollestraat, vanaf huisnummer 25 tot en met het kruispunt Schavelarestraat/Koolskampstraat;
 • Deelfase 5: Bermstraat;
 • Deelfase 6: onder spoorweg ter hoogte van de beek en het nieuwe bufferbekken;
 • Deelfase 7: kruispunt Rijselstraat/Bermstraat;
 • Deelfase 8: bufferbekken en doorsteek gracht naar de Bollestraat;
 • Deelfase 9: Schavelarestraat, tussen de spoorweg en het kruispunt met de Bollestraat;
 • Deelfase 10: Leenstraat, tussen de Bollestraat en de spoorweg.

FASE II wordt in verschillende deelfasen uitgevoerd in 2019-2020:

 • Deelfase 3: Bollestraat vanaf het kruispunt met de Schavelarestraat tot het kruispunt met de Koddaertstraat;
 • Deelfase 4: Schavelarestraat, tussen de Koolskampstraat en de Parkstraat;
 • Deelfase 8: Veldweg en zijstraat van de Rijselstraat van huisnummer 130 tot en met huisnummer 138;
 • Deelfase 11: tankstation Schavelarestraat;
 • Deelfase 12: Parkstraat, vanaf het kruispunt met de Schavelarestraat tot en met het kruispunt met de Tulpenstraat;
 • Deelfase 13: Parkstraat, tussen de Tulpenstraat en de Oude Regenbeek;
 • Deelfase 14: Bollestraat, vanaf het kruispunt met de Koddaertstraat tot aan het tankstation aan huisnummer 123;
 • Deelfase 15: Bollestraat, vanaf huisnummer 123 tot aan de Ringaartbeek;
 • Deelfase 16: Koddaertstraat, tussen de Bollestraat en de Koolskampstraat;
 • Deelfase 17: openleggen van de Oude Regenbeek ter hoogte van de Parkstraat;
 • Deelfase 18: Koolskampstraat, tussen de Schavelarestraat en de Koddaertstraat;
 • Deelfase 19: Koolskampstraat, vanaf de Koddaertstraat tot aan het tankstation aan huisnummer 45;
 • Deelfase 20: Koolskampstraat, tussen huisnummer 45 en de Hennestraat;
 • Deelfase 21: Kwaplasstraat, tussen huisnummer 51 en huisnummer 63A;
 • Deelfase 22: tankstation in de Parkstraat, ter hoogte van de Oude Regenbeek;
 • Deelfase 23: tankstation in de Bollestraat, ter hoogte van huisnummer 123;
 • Deelfase 24: tankstation ion in de Koolskampstraat, ter hoogte van huisnummer 45;
 • Deelfase 25: tankstation in de Kwaplasstraat, ter hoogte van huisnummer 63A.