Project Parkstraat - Bollestraat: riolerings- en wegenwerken

Het project Parkstraat-Bollestraat wordt opgesplitst in 2 fasen, waarbij fase I in 2017-2018 gerealiseerd werd en fase II in 2019-2020 gerealiseerd zal worden.

Fase II

Fase I is reeds uitgevoerd

Fase II bestaat uit volgende deelfasen:

 • Deelfase 3: Bollestraat, vanaf kruispunt Schavelarestraat tot kruispunt Koddaertstraat
 • Deelfase 4: Schavelarestraat, tussen Koolskampstraat en Parkstraat
 • Deelfase 8: Veldweg en zijstraat Rijselstraat van nr. 130-138
 • Deelfase 12: Parkstraat, tussen Schavelarestraat en Tulpenstraat
 • Deelfase 13: Parkstraat, tussen Tulpenstraat en Oude Regenbeek
 • Deelfase 14: Bollestraat, tussen Koddaertstraat en huisnr.123
 • Deelfase 15: Bollestraat, tussen huisnr.123 en Ringaartbeek
 • Deelfase 16: Koddaertstraat, tussen Bollestraat en Koolskampstraat
 • Deelfase 17: Parkstraat, buffering van Oude Regenbeek
 • Deelfase 18: Koolskampstraat, tussen Schavelarestraat en Koddaertstraat
 • Deelfase 19: Koolskampstraat, tussen Koddaertstraat en huisnr.45
 • Deelfase 20: Koolskampstraat, tussen huisnr.45 en beek
 • Deelfase 21: Kwaplasstraat, tussen huisnr.51 en huisnr.63A

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Aannemer van de wegen- rioleringswerken voor fase II is Wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba uit Meulebeke

Aannemer van de nutswerken voor fase II is GDD Infra uit Temse, i.o.v. Fluvius

Wegen- en rioleringswerken:

 • Deelfase 3: Bollestraat tussen Schavelarestraat en Koddaertstraat => startdatum: 30 september 2019 - einddatum: eind februari/begin maart 2019
 • Deelfase 8: Pauwwegel (zijstraat Rijselstraat nr 130 - 138) => startdatum: 4 november 2019 - einddatum: eind december 2019/ januari 2020

Nutswerken:

 • Parkstraat, tussen Schavelarestraat en Tulpenstraat: sleufwerken met aanleg nieuwe leidingen. Duur tot eind 2019/begin 2020 - duur overkoppelingen tot eind maart 2020
 • Parkstraat, tussen Tulpenstraat en huisnummer 72: sleufwerken met aanleg nieuwe leidingen. Duur tot maart 2020 - door overkoppelingen tot half/eind april 2020.

Wat houden deze werken in?

De bestaande wegenis en bermen tussen de rooilijnen worden opgebroken. Nieuwe riolering wordt geplaatst in een gescheiden stelsel, zijnde riolering voor regenwater en riolering voor afvalwater. Tijdens deze werken worden ook de huisaansluitingen gescheiden aangesloten. Na de rioleringswerken wordt de bovenbouw aangelegd, zijnde: boordstenen, greppels, funderingen en verhardingen in asfalt, klinkers en steenslag en groenzones.

OMLEIDINGEN

De omleidingen kunnen per (deel)fase veranderen.

Wegen- en rioleringswerken

Een omleiding voor de werken in de Bollestraat wordt voorzien via de Schavelarestraat, Rijselstraat, Roeselaarseweg, Leenstraat en omgekeerd.

Nutswerken: De omleiding voor de werken in de Parkstraat verloopt via de Viereikenstraat, Koolskampstraat, Schavelarestraat.

ALGEMENE INFO

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Parkstraat/Bollestraat is hier dan ook een concrete uitwerking van.

In diverse straten wordt een gescheiden riolering aangelegd: het vuilwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation in Kortemark, het regenwater wordt in een aparte leiding verzameld en naar de dichtstbijzijnde beken afgevoerd. De waterkwaliteit van de Regenbeek en Koebeek zal na uitvoering van het project sterk verhogen. De wijk Goede Herder wordt op deze manier met vuilwaterleidingen verbonden tot aan het rioolstelsel dat richting Vredelaan afwatert.

Het project wordt getrokken door diverse partijen. Aquafin is bouwheer van dit dossier en staat in voor de realisatie van de bovengemeentelijke riolering en aanleg van de pompstations, de rioolbeheerder Infrax staat in voor de gemeentelijke riolering in een aantal zijstraten van de wijk. Tot slot vernieuwt de stad Torhout de integrale rijweg en voetpaden met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de snelheid in de wijk.

Het project wordt uitgevoerd in 2 grote fasen, waarbij volgende straten vernieuwd worden:

FASE I: Uitgevoerd:

 • Deelfase 1: Bollestraat, vanaf Groenestraat tot huisnr. 25
 • Deelfase 2: Bollestraat, vanaf huisnr. 25 t/m kruispunt Schavelarestraat/Koolskampstraat
 • Deelfase 5: Bermstraat
 • Deelfase 6: Onder doorpersing spoorweg t.h.v. van beek en nieuwe bufferbekken
 • Deelfase 7: Kruispunt Rijselstraat/Bermstraat
 • Deelfase 8: Bufferbekken + doorsteek gracht naar Bollestraat
 • Deelfase 9: Schavelarestraat, tussen de spoorweg en kruispunt Bollestraat
 • Deelfase 10: Leenstraat, tussen de Bollestraat en de spoorweg

FASE II: (eind 2019 tot 2021) (wordt opgedeeld in verschillende deelfasen):

 • Deelfase 3: Bollestraat vanaf kruispunt Schavelarestraat tot kruispunt Koddaertstraat
 • Deelfase 4: Schavelarestraat, tussen de Koolskampstraat en Parkstraat
 • Deelfase 8: Veldweg en zijstraat Rijselstraat van nr. 130-138
 • Deelfase 11: Pompstation Schavelarestraat
 • Deelfase 12: Parkstraat, vanaf kruispunt Shavelarestraat t/m kruispunt Tulpenstraat
 • Deelfase 13: Parkstraat, tussen de Tulpenstraat en Oude Regenbeek
 • Deelfase 14: Bollestraat, vanaf kruispunt Koddaertstraat tot aan het pompstation aan huisnr. 123
 • Deelfase 15: Bollestraat, vanaf huisnr. 123 tot aan de Ringaartbeek
 • Deelfase 16: Koddaertstraat, tussen de Bollestraat en Koolskampstraat
 • Deelfase 17: Openleggen van de Oude Regenbeek t.h.v. de Parkstraat
 • Deelfase 18: Koolskampstraat, tussen de Schavelarestraat en Koddaertstraat
 • Deelfase 19: Koolskampstraat, vanaf de Koddaertstraat tot aan het pompstation aan huisnr. 45
 • Deelfase 20: Koolskampstraat, tussen huisnr. 45 en Hennestraat
 • Deelfase 21: Kwaplasstraat, tussen huisnr. 51 en huisnr. 63A
 • Deelfase 22: Pompstation in de Parkstraat, t.h.v. de Oude Regenbeek
 • Deelfase 23: Pompstation in de Bollestraat, t.h.v. huisnr. 123
 • Deelfase 24: Pompstation in de Koolskampstraat, t.h.v. huisnr. 45
 • Deelfase 25: Pompstation in de Kwaplasstraat, t.h.v. huisnr. 63A