Project Parkstraat - Bollestraat: riolerings- en wegenwerken

Het project Parkstraat-Bollestraat wordt opgesplitst in 2 fasen, waarbij fase I in 2017-2018 wordt gerealiseerd en fase II in 2019-2020.

Fase I

Fase I bestaat uit volgende deelfasen:

 • Deelfase 1: Bollestraat, vanaf Groenestraat tot huisnr. 25

 • Deelfase 2: Bollestraat, vanaf huisnr. 25 t/m kruispunt Schavelarestraat/Koolskampstraat

 • Deelfase 5: Bermstraat

 • Deelfase 6: Onder doorpersing spoorweg t.h.v. beek en nieuw bufferbekken

 • Deelfase 7: Kruispunt Rijselstraat/Bermstraat

 • Deelfase 8: Bufferbekken + Rijselstraat (zijslag huisnr. 130-138), Veldweg + doorsteek gracht naar Bollestraat

 • Deelfase 9: Schavelarestraat, tussen de spoorweg en kruispunt Bollestraat

 • Deelfase 10: Leenstraat, tussen Bollestraat en de spoorweg

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Aannemer van de werken voor fase I en II is Wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba uit Meulebeke

Startdatum: 25 september 2017

Wegen- en rioleringswerken van FASE I. Met name volgende deelfasen:

 • Deelfase 1: In afwerking: toplaag nog aan te leggen
 • Deelfase 2: In afwerking
 • Deelfase 5: Reeds uitgevoerd
 • Deelfase 7: Reeds uitgevoerd
 • Deelfase 8: In afwerking
 • Deelfase 9: In afwerking
 • Deelfase 10: In afwerking, de bermen en opritten worden uitgevoerd in Fase II

Wat houden deze werken in?

De bestaande wegenis en bermen tussen de rooilijnen worden opgebroken. Nieuwe riolering wordt geplaatst in een gescheiden stelsel, zijnde riolering voor regenwater en riolering voor afvalwater. Tijdens deze werken worden ook de huisaansluitingen gescheiden aangesloten. Na de rioleringswerken wordt de bovenbouw aangelegd, zijnde: boordstenen, greppels, funderingen en verhardingen in asfalt, klinkers en steenslag en groenzones.

 

OMLEIDINGEN

De omleidingen kunnen per (deel)fase veranderen.

FASE I :

De omleidingen voor de huidige deelfasen verlopen via de Rijselstraat, Tinnenburgstraat en Zwevezelestraat en omgekeerd via de Viereikenstraat, Kruiseekstraat en Sneppestraat. De Leenstraat is tijdelijk eenrichtingverkeer met gesloten richting vanaf de Rijselstraat. De Koddaertstraat is juidig ook tijdelijk eenrichtingverkeer met gesloten richting vanaf de Bollestraat. 

ALGEMENE INFO

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Parkstraat/Bollestraat is hier dan ook een concrete uitwerking van.

In diverse straten wordt een gescheiden riolering aangelegd: het vuilwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation in Kortemark, het regenwater wordt in een aparte leiding verzameld en naar de dichtstbijzijnde beken afgevoerd. De waterkwaliteit van de Regenbeek en Koebeek zal na uitvoering van het project sterk verhogen. De wijk Goede Herder wordt op deze manier met vuilwaterleidingen verbonden tot aan het rioolstelsel dat richting Vredelaan afwatert.

Het project wordt getrokken door diverse partijen. Aquafin is bouwheer van dit dossier en staat in voor de realisatie van de bovengemeentelijke riolering en aanleg van de pompstations, de rioolbeheerder Infrax staat in voor de gemeentelijke riolering in een aantal zijstraten van de wijk. Tot slot vernieuwt de stad Torhout de integrale rijweg en voetpaden met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de snelheid in de wijk.

Het project wordt uitgevoerd in 2 grote fasen, waarbij volgende straten vernieuwd worden:

FASE I: (totaal vanaf eind 2017 tot medio 2018) (wordt opgedeeld in verschillende deelfasen):

 • Deelfase 1: Bollestraat, vanaf Groenestraat tot huisnr. 25
 • Deelfase 2: Bollestraat, vanaf huisnr. 25 t/m kruispunt Schavelarestraat/Koolskampstraat
 • Deelfase 5: Bermstraat
 • Deelfase 6: Onder doorpersing spoorweg t.h.v. van beek en nieuwe bufferbekken
 • Deelfase 7: Kruispunt Rijselstraat/Bermstraat
 • Deelfase 8: Bufferbekken + Rijselstraat (zijslag huisnr. 130-138), Veldweg + doorsteek gracht naar Bollestraat
 • Deelfase 9: Schavelarestraat, tussen de spoorweg en kruispunt Bollestraat
 • Deelfase 10: Leenstraat, tussen de Bollestraat en de spoorweg

FASE II: (vanaf 2019 tot voorjaar 2020) (wordt opgedeeld in verschillende deelfasen):

 • Deelfase 3: Bollestraat vanaf kruispunt Schavelarestraat tot kruispunt Koddaertstraat
 • Deelfase 4: Schavelarestraat, tussen de Koolskampstraat en Parkstraat
 • Deelfase 11: Pompstation Schavelarestraat
 • Deelfase 12: Parkstraat, vanaf kruispunt Shavelarestraat t/m kruispunt Tulpenstraat
 • Deelfase 13: Parkstraat, tussen de Tulpenstraat en Oude Regenbeek
 • Deelfase 14: Bollestraat, vanaf kruispunt Koddaertstraat tot aan het pompstation aan huisnr. 123
 • Deelfase 15: Bollestraat, vanaf huisnr. 123 tot aan de Ringaartbeek
 • Deelfase 16: Koddaertstraat, tussen de Bollestraat en Koolskampstraat
 • Deelfase 17: Openleggen van de Oude Regenbeek t.h.v. de Parkstraat
 • Deelfase 18: Koolskampstraat, tussen de Schavelarestraat en Koddaertstraat
 • Deelfase 19: Koolskampstraat, vanaf de Koddaertstraat tot aan het pompstation aan huisnr. 45
 • Deelfase 20: Koolskampstraat, tussen huisnr. 45 en Hennestraat
 • Deelfase 21: Kwaplasstraat, tussen huisnr. 51 en huisnr. 63A
 • Deelfase 22: Pompstation in de Parkstraat, t.h.v. de Oude Regenbeek
 • Deelfase 23: Pompstation in de Bollestraat, t.h.v. huisnr. 123
 • Deelfase 24: Pompstation in de Koolskampstraat, t.h.v. huisnr. 45
 • Deelfase 25: Pompstation in de Kwaplasstraat, t.h.v. huisnr. 63A