Project Noordlaan: Riolerings- en wegenwerken

De heraanleg van de Noordlaan gaat, zoals ieder riolerings- en wegenwerk, gepaard met voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen. Alvorens te kunnen starten met heraanleg van de Noordlaan, dienen de nodige nutswerken uitgevoerd te worden.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Aannemer van de riolerings- en wegenwerken is nog niet gekend.

Huidige status van de werken:

  • Nutswerken in uitvoering tussen Industrielaan en rotonde Noordlaan/Bruggestraat vanaf 6 januari 2020

Wat houden deze werken in?

Aan de rand van de rijweg wordt een sleuf gegraven om de nieuwe nutsleidingen (gas, elektriciteit, distributie en water) aan te leggen. De sleuf wordt over een grotere lengte in één stuk gegraven. Na de plaatsing van de leidingen wordt de sleuf opnieuw gedicht, waarna de overkoppelingen van de nieuwe leidingen worden uitgevoerd.

OMLEIDINGEN

Omleidingen kunnen per fase verschillen. Vanaf 6 januari zal een omleiding voor fietsers via de Bruggestraat verlopen. De Noordlaan blijft voor autoverkeer in beide richtingen mogelijk.

ALGEMENE INFO PROJECT

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Noordlaan is hier dan ook een nieuwe uitwerking van.

Bij hevig regenweer is de Noordlaan sterk onderhevig aan wateroverlast. Waterbeheersing om wateroverlast te vermijden staat hoog op de agenda van het Lokaal Bestuur Torhout. De Noordlaan wordt in dit traject als volgend project aangepakt. Naast het element van waterbeheersing, streeft het lokaal bestuur met de vernieuwing van de Noordlaan ook naar een betere mobiliteit op de ring van Torhout.

Waterbeheersing en mobiliteit

Langs de Noordlaan wordt een bufferbekken van 21 000m³ gerealiseerd. De aanleg van de nodige doorvoerkanalen in de Noordlaan, zorgen voor de afwatering van het oppervlaktewater uit de bedrijvenzone naar het bekken.

Op de kruispunten Industrielaan en Aartrijkestraat wordt gewerkt aan de veiligheid, met specifieke aandacht voor de fietsers. Ter hoogte van de Aartrijkestraat blijven de driekleurige lichten behouden. Op het kruispunt Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten, wat van dit kruispunt een veiliger oversteekpunt voor fietsers zal maken.

Voor het vrachtverkeer vanuit Aartrijke naar de Stad Torhout en omgekeerd, zal het kruispunt Industrielaan het centrale aanrijpunt worden. De Aartrijkestraat zal hierdoor in de toekomst minder vrachtverkeer kennen, wat de veiligheid voor de fietsers in de Aartrijkestraat bijkomend zal bevorderen.

Waterbeheersing en Landschapspark

In diverse straten wordt een gescheiden riolering aangelegd: het vuilwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation in Kortemark, het regenwater wordt in een aparte leiding verzameld en naar de dichtstbijzijnde beken afgevoerd. De waterkwaliteit van de Regenbeek en Koebeek zal na uitvoering van het project sterk verhogen. De wijk Goede Herder wordt op deze manier met vuilwaterleidingen verbonden tot aan het rioolstelsel dat richting Vredelaan afwatert.

Het project wordt getrokken door diverse partijen. Aquafin is bouwheer van dit dossier en staat in voor de realisatie van de bovengemeentelijke riolering en aanleg van de pompstations, de rioolbeheerder Fluvius staat in voor de gemeentelijke riolering in een aantal zijstraten van de wijk. Tot slot vernieuwt het Lokaal Bestuur Torhout de integrale rijweg en voetpaden met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de snelheid in de wijk.

Waterbeheersing en mobiliteit

Op de site tussen restaurant Chantilly en Aartrijkestraat wordt een bufferbekken voorzien. Door de aanleg van dit bekken kan het overtollige water tijdens een hevige regenbui gestockeerd worden, waarna het bufferbekken gecontroleerd kan leeglopen.

Deze structurele ingreep wordt gekoppeld aan het creëren van een groene cluster aan de rand van de stad. Onder de naam Landschapspark zal niet enkel het bufferbekken, als buffer van overtollig water, centraal staan, maar ook wandelen, spelen, fietsen, sporten, ….