Project Noordlaan

In september 2018 werden de werken aan de nutsvoorzieningen in de Noordlaan opgestart. Begin maart 2020 vielen de werken even stil door het coronavirus. Ondertussen zitten de werken in de laatste rechte lijn van uitvoering tussen de Aartrijkestraat en de Industrielaan. Vanaf maandag 22 juni start de hoofdaannemer de uiteindelijke grondwerken op voor de aanleg van het bekken.

Huidige werkzaamheden

Hoofdaannemer Vanlerberghe-Vuylsteke is op maandag 22 juni gestart met de uitgraving van het wachtbekken waar alle oppervlaktewater van het industrieterrein Ambachtstraat/deel Industrielaan en van de gewestweg Noordlaan tijdelijk opgevangen kan worden.

Bereikbaarheid

  • Tijdens de grondwerken blijft autoverkeer in de Noordlaan mogelijk in beide richtingen.
  • Fietsers worden over de rotondes van de Oostendestraat en de Bruggestraat in dubbele richting omgeleid via de Bruggestraat of de Sint-Rembertlaan.

Vooruitzicht

Vanaf medio augustus schuift de werf verder op met de heraanleg van de Noordlaan. Deze werken worden opgedeeld in verschillende fasen. Binnen dit project staat ook het vernieuwen van de toplaag aan de afrit R34 ingepland. Verder info rond de fasering van deze werken volgt.

De werken duren 15 maanden en worden eind 2021 afgerond. Bij slecht weer en onvoorziene omstandigheden kan de timing aangepast worden.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Noordlaan is hier dan ook een nieuwe uitwerking van.

Bij hevig regenweer is de Noordlaan sterk onderhevig aan wateroverlast. Waterbeheersing om wateroverlast te vermijden staat hoog op de agenda van het Lokaal Bestuur Torhout. De Noordlaan wordt in dit traject als volgend project aangepakt. Naast het element van waterbeheersing, streeft het lokaal bestuur met de vernieuwing van de Noordlaan ook naar een betere mobiliteit op de ring van Torhout.

Waterbeheersing en mobiliteit

Langs de Noordlaan wordt een bufferbekken van 21 000m³ gerealiseerd. De aanleg van de nodige doorvoerkanalen in de Noordlaan, zorgen voor de afwatering van het oppervlaktewater uit de bedrijvenzone naar het bekken.

Op de kruispunten Industrielaan en Aartrijkestraat wordt gewerkt aan de veiligheid, met specifieke aandacht voor de fietsers. Ter hoogte van de Aartrijkestraat blijven de driekleurige lichten behouden. Op het kruispunt Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten, wat van dit kruispunt een veiliger oversteekpunt voor fietsers zal maken.

Voor het vrachtverkeer vanuit Aartrijke naar de Stad Torhout en omgekeerd, zal het kruispunt Industrielaan het centrale aanrijpunt worden. De Aartrijkestraat zal hierdoor in de toekomst minder vrachtverkeer kennen, wat de veiligheid voor de fietsers in de Aartrijkestraat bijkomend zal bevorderen.

Waterbeheersing en mobiliteit

Op de site tussen restaurant Chantilly en Aartrijkestraat wordt een bufferbekken voorzien. Door de aanleg van dit bekken kan het overtollige water tijdens een hevige regenbui gestockeerd worden, waarna het bufferbekken gecontroleerd kan leeglopen.

Deze structurele ingreep wordt gekoppeld aan het creëren van een groene cluster aan de rand van de stad. Onder de naam Landschapspark zal niet enkel het bufferbekken, als buffer van overtollig water, centraal staan, maar ook wandelen, spelen, fietsen, sporten...

Landschapspark

Naast het opvangen van het overtollige regenwater, verbinden we aan dit project ook een landschappelijk waardevol gebied. Rond het bufferbekken worden wandel- en fietspaden voorzien, in een nieuw groen en rustgevend gebied aan de rand van de stad.

Over het wateroppervlak zal een fietsverbinding aansluiting maken tussen de Gwijde van Dampierrestraat en de Noordlaan.

Heuveltjes in het midden van het landschapspark zullen te voet of via een vlonderpad bereikbaar zijn. Naast het bekken wordt een vogelspottoren gebouwd om fauna en flora op te volgen.

Kinderen kunnen zich dan weer uitleven op een drijvend vlot op het water. Iedereen kan zijn wandeling over goed bereikbare paden maken.

Dit project sleepte reeds een prijs van 50.000 euro in de wacht voor "Natuur in je buurt!".