Project Noordlaan

Reeds gerealiseerd

 • In fase A1 werd de Noordlaan aan de kant van AZ Delta opgebroken en heraangelegd.
 • In fase A2 werd het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum aangepakt.
 • In fase B werd de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van TVD tot aan Groep Vereenooghe, heraangelegd.

Huidige werken

Op dit moment worden fase C1 en fase C3a uitgevoerd.

 • Tijdens fase C1 wordt de Noordlaan tussen de Oostendestraat en de Aartrijkestraat, aan de kant van Chantilly, onder handen genomen. Ook het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van Aartrijke wordt meegenomen in deze zone. Het vermoedelijke einde van deze fase is voorzien voor mei 2021.
 • Tijdens fase C3a wordt de overzijde van de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van Fluvius tot MAN, aangepakt. Het vermoedelijke einde van deze fase is voorzien voor april 2021.

Alle werken aan de Noordlaan worden afgerond rond september 2021.

In de bijlagen vind je de volledige timing en fasering van de werken.

De timing van de werken kan wijzigen door het slechte weer en door technische problemen op de werf.

Bereikbaarheid

Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat, aan de kant van Aartrijke, is tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer.
Gemotoriseerd verkeer:
 • De Aartrijkestraat, van het kruispunt met de Noordlaan tot aan de Industrielaan, is enkel te bereiken via de Industrielaan.
 • Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum is opnieuw toegankelijk.
 • De rotondes ter hoogte van de Bruggestraat en de Oostendestraat kunnen tijdens de werken vrij gebruikt worden. Wil je van de ene naar de andere rotonde rijden? De doorgang blijft gegarandeerd.
Fietsers:
 • Het is verboden om over te steken aan het kruispunt Noordlaan-Aartrijkestraat.
 • Wil je de Noordlaan dwarsen? Rij om via de Industrielaan. Gebruik de beveiligde oversteken in de Noordlaan en de Industrielaan.
 • Om het oversteken veilig te laten verlopen, vragen we om af te stappen van je fiets en met de fiets aan de hand over te steken
Voetgangers:
 • Het is verboden om over te steken aan het kruispunt Noordlaan-Aartrijkestraat.
 • Wil je de Noordlaan dwarsen? Wandel via de Industrielaan en neem, net zoals de fietsers, de beveiligde oversteken in de Noordlaan en de Industrielaan.
De handelaars in de buurt van de werken blijven bereikbaar tijdens de werken. De bereikbaarheid van de handelaars wordt aangegeven door middel van borden langs de Noordlaan.
De triagepost ter hoogte van AZ Delta is bereikbaar langs de Noordlaan.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Noordlaan is hier dan ook een nieuwe uitwerking van (zie overzicht in bijlagen hieronder).

Bij hevig regenweer is de Noordlaan sterk onderhevig aan wateroverlast. Waterbeheersing om wateroverlast te vermijden staat hoog op de agenda van het Lokaal Bestuur Torhout. De Noordlaan wordt in dit traject als volgend project aangepakt. Naast het element van waterbeheersing, streeft het lokaal bestuur met de vernieuwing van de Noordlaan ook naar een betere mobiliteit op de ring van Torhout.

Waterbeheersing en mobiliteit

Langs de Noordlaan wordt een bufferbekken van 21 000m³ gerealiseerd. De aanleg van de nodige doorvoerkanalen in de Noordlaan, zorgen voor de afwatering van het oppervlaktewater uit de bedrijvenzone naar het bekken.

Op de kruispunten Industrielaan en Aartrijkestraat wordt gewerkt aan de veiligheid, met specifieke aandacht voor de fietsers. Ter hoogte van de Aartrijkestraat blijven de driekleurige lichten behouden. Op het kruispunt Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten, wat van dit kruispunt een veiliger oversteekpunt voor fietsers zal maken.

Voor het vrachtverkeer vanuit Aartrijke naar de Stad Torhout en omgekeerd, zal het kruispunt Industrielaan het centrale aanrijpunt worden. De Aartrijkestraat zal hierdoor in de toekomst minder vrachtverkeer kennen, wat de veiligheid voor de fietsers in de Aartrijkestraat bijkomend zal bevorderen.

Waterbeheersing en mobiliteit

Op de site tussen restaurant Chantilly en Aartrijkestraat wordt een bufferbekken voorzien. Door de aanleg van dit bekken kan het overtollige water tijdens een hevige regenbui gestockeerd worden, waarna het bufferbekken gecontroleerd kan leeglopen.

Deze structurele ingreep wordt gekoppeld aan het creëren van een groene cluster aan de rand van de stad. Onder de naam Landschapspark zal niet enkel het bufferbekken, als buffer van overtollig water, centraal staan, maar ook wandelen, spelen, fietsen, sporten...

Landschapspark

Naast het opvangen van het overtollige regenwater, verbinden we aan dit project ook een landschappelijk waardevol gebied. Rond het bufferbekken worden wandel- en fietspaden voorzien, in een nieuw groen en rustgevend gebied aan de rand van de stad.

Over het wateroppervlak zal een fietsverbinding aansluiting maken tussen de Gwijde van Dampierrestraat en de Noordlaan.

Heuveltjes in het midden van het landschapspark zullen te voet of via een vlonderpad bereikbaar zijn. Naast het bekken wordt een vogelspottoren gebouwd om fauna en flora op te volgen.

Kinderen kunnen zich dan weer uitleven op een drijvend vlot op het water. Iedereen kan zijn wandeling over goed bereikbare paden maken.

Dit project sleepte reeds een prijs van 50.000 euro in de wacht voor "Natuur in je buurt!".