Project Noordlaan

Stand van zaken werken

 • In de nacht van 23 op 24 september 2021 werd de noordzijde van de Noordlaan opengesteld voor het verkeer en schoof de werf door naar de zuidzijde van de Noordlaan ter hoogte van de sportvelden tussen Aartrijkestraat t.e.m. het kruispunt met de Industrielaan.
 • Er blijven 2 rijrichtingen beschikbaar voor doorgaand verkeer op de Noordlaan.
 • In kader van de wekelijkse woensdagmarkt die van 22 september tot en met half juli 2022 in de Industrielaan doorgaat, wordt deze kant vanaf dinsdag 21 september dicht gezet.

Kruispunt Noordlaan - Industrielaan

 • Op het kruispunt met de Industrielaan komende vanuit Aartrijke kan je rechts uitrijden op de Noordlaan, komende vanuit Brugge kan je rechts inrijden vanop de Noordlaan in de Industrielaan.
 • Er is geen doorgang van fietsers en voetgangers mogelijk op dit kruispunt. Gelieve de beveiligde oversteek aan de Aartrijkestraat te gebruiken.

Kruispunt Noordlaan - Aartrijkestraat

 • Op het kruispunt met de Aartrijkestraat kan het verkeer komende van Aartrijke de Noordlaan enkel dwarsen. Gemotoriseerd verkeer op de Noordlaan, komende van Brugge, kan de Aartrijkestraat, richting Aartrijke, niet inslaan.
 • De afslagbewegingen aan de zijde van het centrum blijven zoals ze vandaag zijn: uit het centrum kan je rechtdoor naar Aartrijke of sla je rechtsaf naar Brugge.
 • Komende uit de richting Roeselare kun je rechtdoor richting Brugge, of rechts afslaan richting centrum.
 • De afslag vanuit richting Roeselare naar de Aartrijkestraat richting Aartrijke is niet toegestaan.
 • De afslag vanuit richting Brugge naar de Aartrijkestraat richting centrum is niet toegestaan.
 • De werflichten blijven voor de aansturing nog even behouden tot de definitieve locatie voor de palen beschikbaar zijn.
 • De nieuwe, beveiligde oversteek voor fietsers ter hoogte van de Aartrijkestraat blijft behouden.

Hieronder vind je een handig plan waarop je de nieuwe situatie kan bekijken.

Bereikbaarheid bedrijven

 • Alle bedrijven aan de noordzijde zijn terug bereikbaar via de definitieve opritten.
 • De bedrijven in de Industrielaan aan de zijde van het centrum zijn te bereiken via de Bruggestraat en de rotonde met de Industrielaan.

Afwerking Noordlaan

Na afwerking van deze fase volgt nog één belangrijke rioolverbinding ter hoogte van de Bruggestraat ten noorden van de rotonde. Deze werken staan gepland in februari-maart 2022.

Ook ter hoogte van de kruispunten Aartrijkestraat en Industrielaan zullen de tijdelijke verhardingen - die het steeds mogelijk maakten om doorgaand verkeer in 2 richtingen aan te houden - nog weggewerkt worden en kunnen alle rijrichtingen voor auto's en fietsers in gebruik genomen worden.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Noordlaan is hier dan ook een nieuwe uitwerking van (zie overzicht in bijlagen hieronder).

Bij hevig regenweer is de Noordlaan sterk onderhevig aan wateroverlast. Waterbeheersing om wateroverlast te vermijden staat hoog op de agenda van het Lokaal Bestuur Torhout. De Noordlaan wordt in dit traject als volgend project aangepakt. Naast het element van waterbeheersing, streeft het lokaal bestuur met de vernieuwing van de Noordlaan ook naar een betere mobiliteit op de ring van Torhout.

Waterbeheersing en mobiliteit

Langs de Noordlaan wordt een bufferbekken van 21 000m³ gerealiseerd. De aanleg van de nodige doorvoerkanalen in de Noordlaan, zorgen voor de afwatering van het oppervlaktewater uit de bedrijvenzone naar het bekken.

Op de kruispunten Industrielaan en Aartrijkestraat wordt gewerkt aan de veiligheid, met specifieke aandacht voor de fietsers. Ter hoogte van de Aartrijkestraat blijven de driekleurige lichten behouden. Op het kruispunt Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten, wat van dit kruispunt een veiliger oversteekpunt voor fietsers zal maken.

Voor het vrachtverkeer vanuit Aartrijke naar de Stad Torhout en omgekeerd, zal het kruispunt Industrielaan het centrale aanrijpunt worden. De Aartrijkestraat zal hierdoor in de toekomst minder vrachtverkeer kennen, wat de veiligheid voor de fietsers in de Aartrijkestraat bijkomend zal bevorderen.

Waterbeheersing en mobiliteit

Op de site tussen restaurant Chantilly en Aartrijkestraat wordt een bufferbekken voorzien. Door de aanleg van dit bekken kan het overtollige water tijdens een hevige regenbui gestockeerd worden, waarna het bufferbekken gecontroleerd kan leeglopen.

Deze structurele ingreep wordt gekoppeld aan het creëren van een groene cluster aan de rand van de stad. Onder de naam Landschapspark zal niet enkel het bufferbekken, als buffer van overtollig water, centraal staan, maar ook wandelen, spelen, fietsen, sporten...

Landschapspark

Naast het opvangen van het overtollige regenwater, verbinden we aan dit project ook een landschappelijk waardevol gebied. Rond het bufferbekken worden wandel- en fietspaden voorzien, in een nieuw groen en rustgevend gebied aan de rand van de stad.

Over het wateroppervlak zal een fietsverbinding aansluiting maken tussen de Gwijde van Dampierrestraat en de Noordlaan.

Heuveltjes in het midden van het landschapspark zullen te voet of via een vlonderpad bereikbaar zijn. Naast het bekken wordt een vogelspottoren gebouwd om fauna en flora op te volgen.

Kinderen kunnen zich dan weer uitleven op een drijvend vlot op het water. Iedereen kan zijn wandeling over goed bereikbare paden maken.

Dit project sleepte reeds een prijs van 50.000 euro in de wacht voor "Natuur in je buurt!".