Project Noordlaan

Stand van zaken

Op de Noordlaan en in de Bruggestraat werkten we de voorbije weken hard om de kruispunten en (de aansluitingen op) de rotondes definitief af te werken tegen vrijdag 8 april.

Noordlaan en Bruggestraat open vanaf vrijdagavond 8 april

We kregen goed nieuws door van de aannemer.

Op dinsdagmiddag 5 april werd de bovenste laag asfalt op de Noordlaan, tussen de Industrielaan en de rotonde Noordlaan-Bruggestraat-R34 (aan de zijde van het centrum), toch gegoten. Op dit moment wordt de belijning in dit stuk aangebracht.

Na het opdrogen van de asfalt stellen we dit stuk van de Noordlaan terug open in beide richtingen.

Vanaf vrijdagavond 8 april:

  • Stellen we de Bruggestraat dus terug open. Dit stuk zal nog niet afgewerkt zijn. Hou er rekening mee dat we bij het afwerken van de Bruggestraat de straat tijdelijk terug moeten afsluiten.
  • Stellen we de Noordlaan ook terug open in beide richtingen. Er geldt vanaf dan geen eenrichtingsverkeer meer.

Afwerking kruispunten, rotonde en Bruggestraat uitgesteld tot na paasvakantie

De definitieve afwerking van de kruispunten op de Noordlaan (aanleg vluchtheuvels), de Bruggestraat en van de rotonde Noordlaan-Bruggestraat-R34 wordt wel uitgesteld tot na de paasvakantie.

Op dit moment is er nog geen zicht op wanneer de aannemer deze werken zal uitvoeren. We communiceren de data van zodra ze bekend zijn.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Noordlaan is hier dan ook een nieuwe uitwerking van (zie overzicht in bijlagen hieronder).

Bij hevig regenweer is de Noordlaan sterk onderhevig aan wateroverlast. Waterbeheersing om wateroverlast te vermijden staat hoog op de agenda van het Lokaal Bestuur Torhout. De Noordlaan wordt in dit traject als volgend project aangepakt. Naast het element van waterbeheersing, streeft het lokaal bestuur met de vernieuwing van de Noordlaan ook naar een betere mobiliteit op de ring van Torhout.

Waterbeheersing en mobiliteit

Langs de Noordlaan wordt een bufferbekken van 21 000m³ gerealiseerd. De aanleg van de nodige doorvoerkanalen in de Noordlaan, zorgen voor de afwatering van het oppervlaktewater uit de bedrijvenzone naar het bekken.

Op de kruispunten Industrielaan en Aartrijkestraat wordt gewerkt aan de veiligheid, met specifieke aandacht voor de fietsers. Ter hoogte van de Aartrijkestraat blijven de driekleurige lichten behouden. Op het kruispunt Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten, wat van dit kruispunt een veiliger oversteekpunt voor fietsers zal maken.

Voor het vrachtverkeer vanuit Aartrijke naar de Stad Torhout en omgekeerd, zal het kruispunt Industrielaan het centrale aanrijpunt worden. De Aartrijkestraat zal hierdoor in de toekomst minder vrachtverkeer kennen, wat de veiligheid voor de fietsers in de Aartrijkestraat bijkomend zal bevorderen.

Waterbeheersing en mobiliteit

Op de site tussen restaurant Chantilly en Aartrijkestraat wordt een bufferbekken voorzien. Door de aanleg van dit bekken kan het overtollige water tijdens een hevige regenbui gestockeerd worden, waarna het bufferbekken gecontroleerd kan leeglopen.

Deze structurele ingreep wordt gekoppeld aan het creëren van een groene cluster aan de rand van de stad. Onder de naam Landschapspark zal niet enkel het bufferbekken, als buffer van overtollig water, centraal staan, maar ook wandelen, spelen, fietsen, sporten...

Landschapspark

Naast het opvangen van het overtollige regenwater, verbinden we aan dit project ook een landschappelijk waardevol gebied. Rond het bufferbekken worden wandel- en fietspaden voorzien, in een nieuw groen en rustgevend gebied aan de rand van de stad.

Over het wateroppervlak zal een fietsverbinding aansluiting maken tussen de Gwijde van Dampierrestraat en de Noordlaan.

Heuveltjes in het midden van het landschapspark zullen te voet of via een vlonderpad bereikbaar zijn. Naast het bekken wordt een vogelspottoren gebouwd om fauna en flora op te volgen.

Kinderen kunnen zich dan weer uitleven op een drijvend vlot op het water. Iedereen kan zijn wandeling over goed bereikbare paden maken.

Dit project sleepte reeds een prijs van 50.000 euro in de wacht voor "Natuur in je buurt!".