Project Noordlaan

Huidige werken

De wegenwerken langs de Noordlaan zijn opgestart. Fase A1 en fase B worden momenteel uitgevoerd.

 • In fase A1 wordt de Noordlaan aan de kant van AZ Delta opgebroken en heraangelegd.
 • In fase B wordt de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat (van TVD tot aan Groep Vereenooghe) opgebroken en heraangelegd.

De werken verlopen zeer vlot, waardoor de aannemer een maand vroeger dan gepland kan starten aan de volgende fase van de werken (fase A2).

 • In fase A2 wordt het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum aangepakt.

Timing

Op woensdag 26 augustus 2020 zijn de werken van fase A1 (tussen Oostendestraat en Aartrijkestraat, aan kant AZ Delta) en fase B (tussen Industrielaan en Bruggestraat, van TVD tot aan Groep Vereenooghe) opgestart.

De werken voor fase A1 duren tot en met begin november 2020. De werken voor fase B duren tot en met begin december 2020.

Op maandag 21 september 2020 starten de werken van fase A2 (op kruispunt Noordlaan en Aartrijkestraat, kant centrum). 

De werken voor fase A2 duren tot en met vrijdag 30 oktober 2020.

Alle wegenwerken op de Noordlaan worden half september 2021 afgerond. Bij slecht weer en onvoorziene omstandigheden kan de timing aangepast worden.

In de bijlagen vind je de volledige timing en fasering van de werken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werken van fase 1A (vanaf maandag 21 september 2020) is het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum afgesloten voor alle verkeer.

Gemotoriseerd verkeer:

 • De rotondes ter hoogte van de Bruggestraat en de Oostendestraat kunnen tijdens de werken vrij gebruikt worden.
 • Wil je van de ene naar de andere rotonde rijden? De doorgang blijft gegarandeerd.
 • Vanuit Aartrijke en vanuit de Industrielaan kan je aan de kruispunten met de Noordlaan enkel rechts afslaan, richting de rotonde ter hoogte van de Oostendestraat. Wil je richting Brugge rijden? Dan rij je richting de rotonde ter hoogte van de Oostendestraat en keer je langs de Noordlaan terug richting de rotonde ter hoogte van de Bruggestraat.
 • Opgelet! Als je van Aartrijke komt, worden de lichten aan het kruispunt met de Noordlaan tijdelijk uitgezet. Het verkeer van de Noordlaan heeft er voorrang op de Aartrijkestraat.
 • Opgelet! Tijdens de werken is het verboden om in te draaien in de Aartrijkestraat, richting Aartrijke.
 • Vanuit het centrum rij je om via de Karel de Goedelaan en de Bruggestraat.

Fietsers:

 • Rij om via de Industrielaan. Er is een beveiligde oversteek voorzien in de Industrielaan en in de Noordlaan.
 • In de Aartrijkestraat wordt een fietsoversteek (haaientanden) voorzien.
 • Om het oversteken veilig te laten verlopen, vragen we om af te stappen van je fiets en met de fiets aan de hand over te steken.

Voetgangers:

 • Wandel via de Industrielaan en neem, net zoals de fietsers, de beveiligde oversteken in de Industrielaan en in de Noordlaan.

De handelaars in de buurt blijven bereikbaar tijdens de werken.

De triagepost ter hoogte van AZ Delta blijft ook bereikbaar tijdens de werken.

Algemene info over dit project

Het stadsbestuur zet volop in op waterbeleid en op de inrichting van veilige wegen. Het project Noordlaan is hier dan ook een nieuwe uitwerking van (zie overzicht in bijlagen hieronder).

Bij hevig regenweer is de Noordlaan sterk onderhevig aan wateroverlast. Waterbeheersing om wateroverlast te vermijden staat hoog op de agenda van het Lokaal Bestuur Torhout. De Noordlaan wordt in dit traject als volgend project aangepakt. Naast het element van waterbeheersing, streeft het lokaal bestuur met de vernieuwing van de Noordlaan ook naar een betere mobiliteit op de ring van Torhout.

Waterbeheersing en mobiliteit

Langs de Noordlaan wordt een bufferbekken van 21 000m³ gerealiseerd. De aanleg van de nodige doorvoerkanalen in de Noordlaan, zorgen voor de afwatering van het oppervlaktewater uit de bedrijvenzone naar het bekken.

Op de kruispunten Industrielaan en Aartrijkestraat wordt gewerkt aan de veiligheid, met specifieke aandacht voor de fietsers. Ter hoogte van de Aartrijkestraat blijven de driekleurige lichten behouden. Op het kruispunt Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten, wat van dit kruispunt een veiliger oversteekpunt voor fietsers zal maken.

Voor het vrachtverkeer vanuit Aartrijke naar de Stad Torhout en omgekeerd, zal het kruispunt Industrielaan het centrale aanrijpunt worden. De Aartrijkestraat zal hierdoor in de toekomst minder vrachtverkeer kennen, wat de veiligheid voor de fietsers in de Aartrijkestraat bijkomend zal bevorderen.

Waterbeheersing en mobiliteit

Op de site tussen restaurant Chantilly en Aartrijkestraat wordt een bufferbekken voorzien. Door de aanleg van dit bekken kan het overtollige water tijdens een hevige regenbui gestockeerd worden, waarna het bufferbekken gecontroleerd kan leeglopen.

Deze structurele ingreep wordt gekoppeld aan het creëren van een groene cluster aan de rand van de stad. Onder de naam Landschapspark zal niet enkel het bufferbekken, als buffer van overtollig water, centraal staan, maar ook wandelen, spelen, fietsen, sporten...

Landschapspark

Naast het opvangen van het overtollige regenwater, verbinden we aan dit project ook een landschappelijk waardevol gebied. Rond het bufferbekken worden wandel- en fietspaden voorzien, in een nieuw groen en rustgevend gebied aan de rand van de stad.

Over het wateroppervlak zal een fietsverbinding aansluiting maken tussen de Gwijde van Dampierrestraat en de Noordlaan.

Heuveltjes in het midden van het landschapspark zullen te voet of via een vlonderpad bereikbaar zijn. Naast het bekken wordt een vogelspottoren gebouwd om fauna en flora op te volgen.

Kinderen kunnen zich dan weer uitleven op een drijvend vlot op het water. Iedereen kan zijn wandeling over goed bereikbare paden maken.

Dit project sleepte reeds een prijs van 50.000 euro in de wacht voor "Natuur in je buurt!".